3. januar 2017

Professor Detlef Siegfried tildelt stor tysk forskningspris

hædersbevisning

Alexander von Humboldt-Stiftung har netop tildelt professor og historiker Detlef Siegfried fra Københavns Universitet Humboldts Research Award for væsentlige bidrag til forskningen i nyere tysk historie. Ud over hæderen følger der 60.000 euro med prisen.

Detlef Siegfrieds forskning har især koncentreret sig om tysk historie i det 20. århundrede med fokus på kulturhistoriske emner. Der har i tysk historieskrivning været en tradition for primært at beskæftige sig med politik og den tyske nation, og den tradition har Detlef Siegfried forsøgt at forny ved at inddrage kulturelle og sociale perspektiver i forskningen. Hans disputats er et godt eksempel på denne vægtning af stoffet; den handlede om forholdet mellem politik og forbrug i den vesttyske ungdomskultur i 1960’erne.

Foto: Københavns Universitet

Professor Detlef Siegfried. Klik på billedet for at downloade det i højere opløsning. Foto: Københavns Universitet.

Ungdomskultur i almindelighed, og 1960’ernes ungdomskultur i særdeleshed, har været et tilbagevendende tema i Detlef Siegfrieds forskning, som blandt andet omfatter analyser af politiseringen af pop- og mediekultur i 1960’erne. Derudover har han beskæftiget sig med de kulturelle strømninger, der ledte op til ungdomsoprøret i 68, og konkluderet, at mange af de omvæltninger, som traditionelt tilskrives 68’erne, var blevet sat i værk af tidligere generationer.

I øjeblikket interesserer Detlef Siegfried sig blandt andet for, hvordan danskere og tyskere har opfattet hinanden efter 1945, set i et hverdagsperspektiv. Projektet er et samarbejde mellem en række forskere fra Tyskland og Danmark. Et af delprojekterne ser fx på, hvilke tyske bøger danske forlag har udvalgt til dansk oversættelse – det kan fortælle meget om, hvilke opfattelser af Tyskland der florerer i Danmark.

Om Detlef Siegfried

Detlef Siegfried er 58 år gammel og har siden 1996 været ansat ved Københavns Universitets Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, siden 2011 som professor. Han fik sin uddannelse som historiker på Christian-Albrechts-Universitet i Kiel og forsvarede i 2006 sin doktordisputats ved Universitetet i Hamburg.

Om Humboldt Research Award

Humboldt Research Award gives af Alexander von Humboldt-Stiftung til akademikere, hvis grundlæggende opdagelser, nye teorier eller indsigter har haft betydelig indvirkning på deres fagområde, og som forventes fortsat at levere banebrydende forskningsresultater i fremtiden. Med prisen følger der 60.000 euro og en invitation til at fortsætte sin forskning i samarbejde med tyske kolleger. Læs mere om Humboldt Research Award.

Detlef Siegfrieds cv (pdf)

Detlef Siegfrieds publikationsliste (pdf)