23. januar 2017

Nyt projekt skal fremme livskvalitet og sundhed for ældre i Grønland

Arktisk Aldring

I Grønland stiger antallet af ældre mennesker i disse år, men endnu er der begrænset viden om deres livsvilkår. Det vil projektet Arktisk Aldring gøre noget ved. Projektet, som støttes med 5,6 millioner kr. af VELUX FONDEN, vil gennem blandt andet kulturhistoriske og kulturanalytiske studier samt befolkningsundersøgelser udforske sundhed, velvære og livskvalitet blandt ældre mennesker i Grønland.

Foto: Kommuneqarfik Sermersooq.

Det kombinerede forsknings- og udviklingsprojekt ledes af lektor Tenna Jensen, Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe) ved Københavns Universitet:

- Vores forskning skal medvirke til udvikling og implementering af nye sundhedsfremmende initiativer og løsninger i de grønlandske kommuner samt forslag til, hvordan man kan forbedre uddannelse for sundhedspersonale, fortæller Tenna Jensen og uddyber:

- Vi vil integrere praksis og forskning. Derfor vægter projektet særligt inddragelse af kulturel viden om grønlandske forhold samt erfaringer med nuværende praksis på området. Der skal skabes ny viden og forståelse af tilstande og ønsker indenfor ældreområdet.

Implementering af nye tiltag skal foregå i kommunerne, som således spiller en central rolle i projektet.

- Vi er meget begejstrede for projektet Arktisk Aldring. Den viden, som projektet vil skabe, er vigtig for kommunens fremtidige indsats på ældreområdet, fortæller Keld Jensen, udviklingschef i Kommune Kujalleq.

Arktisk Aldring udvikles og gennemføres i tæt samarbejde mellem de grønlandske kommuner og forskere, sundhedsprofessionelle og uddannelsesledere fra Københavns Universitet, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), Syddansk Universitet og Professionshøjskolen UCC.

Projektet Arktisk Aldring. Livsvilkår, livskvalitet og sundhedsfremme blandt ældre i Grønland (AgeArc) har modtaget en bevilling på 5,6 millioner kroner fra VELUX FONDENs tværgående pulje til samarbejde mellem humanvidenskabelig forskning og praksis, og projektet løber indtil udgangen af 2020.