28. januar 2017

Danske læsere foretrækker krimier

Ny undersøgelse

'Kunstnerisk værdi' ligger ikke øverst på listen over danskernes krav til en god roman. Derimod er det mest udbredte motiv for at læse skønlitteratur at få tid til at slappe af for sig selv. Højtuddannedes smag for litteratur adskiller sig fra den brede befolknings, og de højtuddannede lader sig i højere grad vejlede af litteraturanmeldere. Det er nogle af konklusionerne i en ny undersøgelse af danskernes læsepræferencer fra Københavns Universitet.

En netop offentliggjort analyse belyser, hvilke litterære genrer danskerne foretrækker. Den afdækker danskernes motiver til at læse skønlitteratur og dokumenterer, hvilke kvaliteter danskerne efterspørger ved en god roman.

- Kriminallitteratur er den genre, som flest læsere foretrækker. Næsten halvdelen af alle læsere nævner krimien, når de bliver spurgt om, hvilke typer af romaner de mest holder af at læse - med mulighed for at nævne to genrer. Herefter følger skønlitteratur uden bestemt genre og historiske romaner, fortæller professor Stig Hjarvard fra Københavns Universitet, der har lavet analysen, der netop er offentliggjort i artiklen 'Danskernes smag for litteratur' i tidsskriftet Passage – Tidsskrift for litteratur og kritik.

- Genrepræferencer hænger i et vist omfang sammen med køn og alder. Fantasy og science fiction, thrillere og gysere samt kærlighed og erotik har en større interesse blandt yngre læsere, mens historiske romaner og skønlitteratur uden genre er for et mere modent publikum. Kvinder foretrækker i langt højere grad end mænd at læse om kærlighed og erotik, siger han.

Motiver for at læse

Når det gælder motivet til at læse skønlitteratur, siger 61 procent af læserne, at de læser for at slappe af og have tid for sig selv. 40 procent nævner, at de vil have spænding og underholdning. Kun 5 procent af læserne nævner, at de vil følge med i aktuel litteratur, mens 25 procent fortæller, at de vil blive klogere på mennesker, kultur og samfund. 4 procent nævner som begrundelse, at de læser for at have stof til at tale med andre mennesker, men til gengæld er det netop gennem samtale med venner og bekendte, at danskere læsere hyppigst finder inspiration til, hvad de næste gang skal læse.

Hvad kendetegner en god roman?

For de fleste danske læsere er den afgørende kvalitet ved en roman, at den rummer en god historie (55 procent) og har en spændende fortælling (55 procent). Derimod nævner kun en mindre del af læserne (7 procent), at kunstnerisk kvalitet er en afgørende egenskab. 25 procent finder det vigtigt, at sproget er gennemarbejdet, mens 8 procent finder det vigtigt, at en roman sætter vigtige emner til debat. Se figuren nedenfor.

Kilde: Artiklen 'Danskernes smag for litteratur' i Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik

Undersøgelsen afdækker to forskellige former for læsning: en oplevelsesorienteret læsning og en vurderende læsning. Hovedparten af læserne går efter en oplevelsesorienteret læsning, hvor oplevelsen af den gode og spændende fortælling er i centrum.

Personer med en lang videregående uddannelse har en mere vurderende tilgang til deres læsning, hvor spørgsmålet om kunstnerisk kvalitet er større, om end ikke nødvendigvis dominerende. Hyppigere læsning af litteraturkritik i dagblade ledsager en sådan vurderende læsning; læsere med lang videregående uddannelse vil hyppigere læse anmeldelser og lade sig vejlede af dem i valg af litteratur. Samtidig spiller generel interesse for kunst en rolle. Hvis man hyppigt går på kunstmuseum, anlægger man i langt højere grad en vurderende læsning, mens læsere der sjældent besøger et kunstmuseum primært praktiserer en oplevelsesorienteret læsning.

Kontakt

Professor, ph.d. Stig Hjarvard
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Mobil: 23 47 78 61, e-mail: stig@hum.ku.dk

Kommunikationsmedarbejder Pernille Munch Toldam
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Mobil: 29 92 41 69, e-mail: pmunch@hum.ku.dk

Emner