28. februar 2017

Nyt projekt skal lære unge at forstå mekanismerne bag digital mobning

digital dannelse

Digital (Ud)Dannelse hedder et nyt forsknings- og undervisningsprojekt, som skal lære elever i folkeskolen og gymnasiet at genkende og modstå de mekanismer på nettet, som kan føre til fx digital mobning og spredning af fake news. Projektet, der støttes af TrygFonden med 6,1 millioner kroner, er placeret på Københavns Universitets Center for Information og Boblestudier og har en række eksterne samarbejdspartnere - private som offentlige.

Målet med projektet Digital (Ud)Dannelse – eller D.U.D.E. – er at klæde elever i folkeskolens udskoling og gymnasiet på til at sortere i de enorme mængder informationer, de dagligt udsættes for på nettet og de sociale medier. Eleverne skal også lære at genkende, forstå og ikke mindst forhindre de mekanismer, som kan føre til uhensigtsmæssig digital adfærd:

- Vi kalder ofte de yngre generationer for digitalt indfødte, fordi de er vokset op med nettet og de sociale medier, som vi alle omgiver os med i dag. Ikke desto mindre ser vi hver dag eksempler på, hvordan nettet og de sociale medier forstærker negativ social adfærd blandt unge mennesker og fører til digital mobning, deling af intime billeder, mobning og spredning af fake news. De digitalt indfødte har med andre ord, ligesom alle os andre, brug for digital dannelse, så de kan lære at forstå og forholde sig kritisk til de digitale medier og platforme og tilegne sig nye normer for digital adfærd, forklarer professor Vincent F. Hendricks fra Center for Information og Boblestudier, der er leder af projektet.

I TrygFonden, som støtter Digital (Ud)Dannelse med 6, 1 millioner kroner, ser de projektet som en naturlig forlængelse af fondens bestræbelser på at øge unge menneskers trivsel og evne til at begå sig i en mere og mere kompleks verden:

- Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og i takt med at en større del af danskernes liv udspiller sig i den digitale verden, øges vigtigheden af, at vi har nogle normer for adfærd, som giver alle mulighed for og mod på at tage del i de digitale fællesskaber – uden fx at blive hånet i debatter. Når vi kommunikerer på nettet, har vi hver især potentiale til at nå tusindvis af mennesker med vores budskaber. Vi er alle både forbrugere og producenter af viden og informationer, og det stiller særlige krav til vores ageren. Med Digital (Ud)Dannelse klæder vi de unge på til at begå sig i denne verden, navigere uden om dens faldgruber og drage nytte af dens store potentialer, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden

Nyt undervisningsmateriale til folkeskolen og gymnasiet

Midlerne til at opnå projektets ambitiøse mål om at klæde kommende generationer på til at kunne navigere i det komplekse digitale landskab er blandt andet nye, forskningsbaserede undervisningsmaterialer. Derudover skal deltagerne i projektet udvikle et online spilunivers, hvor eleverne i praksis afprøver undervisningsmaterialets teoretiske pointer.

- Forskere fra Center for Information og Boblestudier skal i samarbejde med forskere fra andre universiteter udvikle undervisningsmateriale, der selvfølgelig inddrager den relevante teori, men også tager udgangspunkt i konkrete cases som fx ISIS’ digitale propaganda, shitstorme, fake news og ekstreme eksempler på digital mobning. Eleverne skal lære at analysere og forstå dynamikken i disse fænomener og samtidig trække på egne erfaringer fra fx sociale medier, mens de arbejder med stoffet. Det vil gøre det meget nærværende og relevant for dem, fortæller Vincent F. Hendricks og fortsætter:

- Spiluniverset, vi udvikler, kommer til at hænge tæt sammen med undervisningen, fordi det tager udgangspunkt i samme teorier og mekanismer. Et af elementerne i spillet vil fx handle om, at eleverne skal vurdere sandheden af de informationer, de bliver præsenteret for undervejs, men samtidig tage stilling til deres kammeraters holdning til informationerne. Nogle svar ser umiddelbart mere sande og tillokkende ud, fordi de har fået flere likes af kammeraterne, nøjagtig ligesom på Facebook og andre sociale medier.

Ud over undervisningsmaterialer og en online platform vil projektet opbygge et ambassadørkorps af engagerede unge, som skal rejse rundt på skoler, i første omgang i Roskilde Kommune, og undervise i digital dannelse. En anden vigtig komponent i projektet bliver at involvere de unges forældre, så de kan blive aktive medspillere i den digitale dannelse og også selv lære noget undervejs. Det skal blandt andet ske ved at udvikle materiale specifikt til forældrene.

Kontakt

Professor Vincent F. Hendricks
Center for Information og Boblestudier
Københavns Universitet
Mobil: 40 16 80 63
Mail: vincent@hum.ku.dk

Emner