24. februar 2017

Saxo-Instituttet udnævner Stanley Ulijaszek til adjungeret professor

udnævnelse

Professor Stanley Ulijaszek, Oxford Universitet, bliver tilknyttet Saxo-Instituttet og Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities (CoRe) som adjungeret professor i humanistisk sundhedsvidenskab.

Adjungeret professor ved Saxo-Instituttet, Stanley Ulijaszek

Stanley Ulijaszek er professor i human økologi ved Oxford Universitet og en højt respekteret forsker inden for ernæringsantropologi og fedmeforskning

Som adjungeret professor vil Stanley Ulijaszek bidrage til forskningen inden for sundhedsrelaterede emner ved CoRe og styrke centrets aktiviteter i regi af de tværdisciplinære projekter Governing Obesity og CALM - ligesom han vil støtte nye tværdisciplinære og internationale projekter. 

Udnævnelsen markeres ved en reception mandag den 7. marts kl. 14.00 i Saxo's frokoststue (lokale 12.3.39).