28. august 2017

Professor Helle Porsdam udnævnt til UNESCO Chair i 'cultural rights'

prisoverrækkelse

For første gang i universitetets historie får en forsker på Københavns Universitet en UNESCO Chair. Under titlen 'UNESCO Chair' vil professor Helle Porsdam sætte fokus på kulturelle rettigheder som fx retten til uddannelse, kultur og videnskab. "Hvis vi på globalt plan kan begynde at tale om kulturelle rettigheder inden for en fælles diskurs, så vil det være et stort skridt mod et mere fredeligt internationalt samfund" forklarer Helle Porsdam.

Helle PorsdamProfessor Helle Porsdam fra Københavns Universitet er udnævnt til UNESCO Chair i ’ Cultural rights’ for en 4-årig periode. I sin periode som UNESCO Chair vil Helle Porsdam bidrage med viden og forskning om kulturelle rettigheder som en del af menneskeretten. Kulturelle kernerettigheder som retten til uddannelse, kultur og videnskab er nævnt i såvel Verdenserklæringen om Menneskerettigheders artikel 26 & 27 som i artiklerne 13-15 i den Internationale Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder.

Kulturelle rettigheder skaber gensidig forståelse

Med udgangspunkt i sin forskning på Det Juridiske Fakultet og Saxo-instituttet vil Helle Porsdam arbejde for at udbrede forståelsen af kulturelle rettigheder med henblik på at bruge disse som en fælles global diskurs, der kan fremme inkluderende social og politisk udvikling og gensidig forståelse af kulturer. Helle vil særligt beskæftige sig med kønsproblematikker, retten til videnskab samt forholdet mellem videnskab, samfund og politik.

Jacob Graff Nielsen, dekan på Det Juridiske Fakultet udtaler: ”Det er en ære og glæde for Det Juridiske Fakultet, at professor Helle Porsdam skal bestride en UNESCO Chair i Cultural Rights. Med tildelingen af en UNESCO Chair i Cultural Rights får Helle Porsdam og fakultetet fornem anerkendelse samt en perspektivrig opgave med at promovere kulturelle rettigheder forsknings- og undervisningsmæssigt”.

I forbindelse med udnævnelsen inviteres til bl.a. ’Lounge Chair Talk’ med deltagelse af professor Mikel Mancisidor, Næstformand i FN’s Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). Her vil professor Helle Porsdam tale mere om potentialet i kulturelle rettigheder og om sit arbejde som UNESCO Chair.

Hvad er UNESCO Chair?

UNESCO-Chair pogrammet blev lanceret i 1992 og fremmer internationalt samarbejde mellem universiteter og netværk med henblik på at skabe excellent forskning gennem videndeling og samarbejde. Programmet støtter oprettelsen af UNESCO Chair-netværk inden for UNESCO’s kompetenceområder - dvs. uddannelse, natur- og samfundsvidenskab, kultur og kommunikation.

Læs mere på UNESCO’s hjemmeside.

Kontakt

Professor Helle Porsdam Tlf.: 35 33 15 22

Kommunikationsmedarbejder Lise Steen Nielsen Tlf.: 21 32 80 05

Emner