11. september 2016

Middelalder- og vikingetidsseværdigheder er for ens

kulturarv

Danske kulturarvsattraktioner med middelalderen og vikingetiden som omdrejningspunkt formidler for ens og forsømmer at fremhæve de enkelte attraktioners særlige kvaliteter. Publikum kan derfor ikke skelne mellem de mange ens tilbud, og det går ud over både kvalitet og besøgstal. Sådan lyder konklusionen i en ny ph.d.-afhandling om kulturarvsattraktioner i Midt- og Vestsjælland fra perioden 600-1350.

Når danske gæster eller turister fra Tyskland og Sverige vælger at tilbringe en hel eller halv dag ved en kulturarvsattraktion som vikingeborgen Trelleborg eller middelalderbyen i Kalundborg, gør de det for at få en unik oplevelse med sig hjem. En oplevelse, som de ikke kunne have fået andre steder. Derfor skal de kulturhistoriske lokaliteter også blive bedre til at fokusere på lige netop de træk, der gør deres lokalitet til noget særligt, lyder det fra ph.d. og arkæolog Andreas Bonde Hansen, der med afhandlingen Den gode oplevelse har undersøgt, hvordan 40 forskellige kulturarvsattraktioner i Danmark, Tyskland og Sverige formidler deres stof, og ikke mindst hvad publikum synes om formidlingen

Foto: Krestenklit at da.wikipedia

Den levendegjorte formidling er populær på de danske kulturarvsattraktioner.

- Mange museer og kulturarvsattraktioner satser i disse år på den digitale formidling som også giver nogle spændende muligheder for historisk formidling. Desværre er det ofte den samme formidling, som man kan få alle andre steder. Og mine brugerundersøgelser viser, at det slet ikke er teknologien, der trækker publikum til, men især den monumentale og unikke oplevelse.

Ud over digitaliseringen går et andet formidlingstræk igen i rigtig mange af de kulturhistoriske lokaliteter, Andreas Bonde Hansen har besøgt og analyseret – den såkaldt levendegjorte formidling, hvor forskellige formidlere klæder sig ud som vikinger eller afholder middelaldermarkeder for de besøgende:

- Der er ikke noget galt med den levendegjorte formidling, og den fungerer glimrende på fx frilandsmuseerne, men formidlingen er alt for ens på de forskellige middelalder- og vikingelokaliteter, som ligger meget tæt på især Midt- og Vestsjælland, og turisterne kan ikke se forskel på dem.

Det monumentale sælger billetter

De unikke og spektakulære monumenter er ifølge Andreas Bonde Hansens undersøgelser stadig de store publikumsmagneter, så hvis man har sådan et, gælder det bare om at udnytte det. Men det kniber lidt i Danmark. Trelleborg ved Slagelse er et godt eksempel på en sådan monumental lokalitet med et kæmpe potentiale, men som også har valgt at tilbyde publikum en lang række formidlingstiltag, der skygger for det egentlige - den spektakulære ringborg fra vikingetiden:

- Trelleborg er et virkelig unikt sted, men man har paradoksalt nok valgt at lægge fokus på nogle formidlingsaktiviteter, som trækker publikum væk fra selve ringborgen i stedet for at lægge kræfter i at iscenesætte den. Mange af aktiviteterne handler derudover om vikingetiden i bred forstand, men den formidling kan man jo få så mange andre steder. Mit råd ville derfor være at gå mere målrettet til værks, så monumentet kommer til at træde mere klart og rent frem. Det er i høj grad det, publikum går efter.

Kend dit publikum

De danske kulturarvsattraktioner ved allerede meget om deres publikum, men ifølge Andreas Bonde Hansen er deres viden ikke konkret og detaljeret nok, og det kan være en af grundene til, at formidlingsaktiviteterne er så ensartede.

- Det nytter ikke noget at basere sin viden på generelle, meta-agtige undersøgelser, der kun siger noget om den gennemsnitlige kulturarvsforbruger i Danmark. De enkelte attraktioner skal vide, hvad lige netop deres publikum går efter, og hvad de synes om det, de får serveret. Manglende viden om publikum kan betyde, at man overser vigtige strømninger; fx har få danske museer og kulturarvsinstitutioner opdaget den slow kultur, mange mennesker er begyndt at dyrke, hvor det handler om at søge den autentiske og nære oplevelse. De mennesker går slet ikke efter den nye og smarte digitale formidling, som flere og flere institutioner satser på.

Kontakt

Arkæolog, ph.d. Andreas Bonde Hansen
Mail: anbo@ucsj.dk
Mobil: 29 72 78 45

Emner