Konference: Forældre, børn og de digitale medier – Københavns Universitet

Forside > Nyheder > 2016 > Konference: Forældre, ...

28. september 2016

Konference: Forældre, børn og de digitale medier

børn og medier

Mandag den 3. oktober stiller danske og internationale forskere skarpt på de bekymringer, som mange forældre har, når de skal forholde sig til deres børns – og deres egen – brug af digitale medier. Det sker på konferencen Parenting in a digital world på Københavns Universitet, hvor forskerne præsenterer en række nye projekter om børn og digitale medier, der kan være med til at kvalificere en ofte meget ensidig debat. Konferencen er åben for alle interesserede.

Foto: Jim Bauer, flickr.com, CC BY-ND 2.0- Børn og digitale medier er noget, der fylder meget i den offentlige debat, og ofte er det bekymringerne over børnenes forbrug, som dominerer. Vi vil med denne konference gerne være med til at præsentere forskning, som forhåbentlig kan nuancere diskussionen af børnenes omgang med de nye digitale platforme og medier. Vi vil gerne diskutere, hvordan vi bedst forholder os til både de helt små børns 0-5-åriges brug af fx tablets og de lidt større børns mediebrug, og hvordan vi fx skaber nogle rammer for forbruget af dem – baseret på viden om, hvad der foregår blandt børnene og i deres familier, fortæller lektor og medieforsker Christa Lykke Christensen, som er medarrangør af konferencen.

- Vi vil også gerne sætte fokus på, hvad et moderne forældreskab egentlig indebærer, når medierne har fået en så forholdsvis stor plads blandt både børn og forældre, som tilfældet er i dag,– siger lektor og medieforsker Christa Lykke Christensen, som er medarrangør af konferencen.

Parenting in a digital world er arrangeret af forskningsgruppen Børn, medier og kultur på Københavns Universitet. Alle interesserede er velkomne – deltagelse er gratis.

Nye perspektiver fra udlandet

Som eksempel på de nye perspektiver, som forskerne på konferencen kan bidrage med, nævner Christa Lykke Christensen to udenlandske undersøgelser, der sætter fokus på henholdsvis de helt små børns og teenagernes interaktion med de digitale platforme.

- Den engelske forsker Jackie Marsh præsenterer resultaterne af en stor undersøgelse af 2000 britiske forældres strategier for deres børns brug af tablets. En undersøgelse, som bl.a. viser, hvordan social og kulturel ulighed spiller afgørende ind på brugen af tablets i familierne, og det er en væsentlig pointe at have med i debatten – det er jo langt fra sikkert, at vi taler om det samme, når vi fx diskuterer ”problematisk brug af tablets”.

- Lynn Schofield Clark har undersøgt, hvordan teenagere bruger de sociale medier som deres primære kilder til nyheder, sådan at de får deres nyheder præsenteret i mindre bidder end i de traditionelle medier. Men i stedet for at begræde, at de ikke forbruger nyheder, som deres forældre gør, vil Lynn Schofield hellere diskutere, hvordan vi får de unge engageret i samfundsdebatten. At de bruger nyhedsmedierne på en anden måde, betyder jo ikke, at de ikke er orienterede om, hvad der foregår i verden.

Ud over Jackie Marsh og Lynn Schofield Clark deltager en lang række forskere fra danske universiteter og fra DR’s medieforskningsenhed også i konferencen, hvor de præsenterer ny viden om forældres og deres børns brug af digitale medier.

Se programmet for konferencen