6. oktober 2016

Fire store VELUX-bevillinger til humaniora

nye forskningsprojekter

Fire humanioraforskere har netop modtaget flotte millionbevillinger fra VELUX FONDEN. Forskningsprojekterne, der vidner om den store faglige spændvidde på humaniora, undersøger identitetsdannelse hos det tyrkisktalende muslimske mindretal i Kina, danske middelaldertekster, digital distribution af billeder fra konflikter og analyser af videomedieret interaktion.

VELUX FONDEN’s program for humanvidenskabelig forskning har netop uddelt penge til en lang række forskningsprojekter på landets universiteter, og på Det Humanistiske Fakultet modtager fire kvindelige forskere hver en stor millionbevilling til deres projekter.

Professor Mie Femø Nielsen: Videomedieret interaktion i professionelle miljøer

Videomøder er  blevet en integreret del af kommunikationen og opgaveløsningen i mange virksomheder og organisationer, men hvordan påvirker videomediet samtalerne og opgaveløsningen? Det er hovedspørgsmålet i professor Mie Femø Nielsens forskningsprojekt 'Videomedieret interaktion i professionelle miljøer'. Projektet tager afsæt i videooptagelser af professionelle praksisser og rutiner i autentiske situationer  og undersøger, hvilke udfordringer og begrænsninger videointeraktionen giver medarbejderne.

Mie Femø Nielsens projekt, som bliver forankret på Centre for Interaction Research and Communication Design, støttes med 5.935.403 kr. af VELUX FONDEN.   

Lektor Anne Mette Hansen: Skrift og tekst i tid og rum

Projektet, som bliver forankret på Nordisk Forskningsinstitut, har til formål at skabe et nyt og tværvidenskabeligt grundlag for udforskningen af danske tekster fra middelalderen. Det gøres ved at etablere interaktive, digitale udgaver af diplomer fra Skt. Clara Kloster i Roskilde, Danmarks største klosterarkiv med mere end 350 diplomer fra perioden 1253–1551. Diplomerne befinder sig i dag i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling og er offentlige dokumenter fra middelalderen med juridisk indhold. Projektet vil føre til en række nye metodiske indsigter og erkendelser, bl.a. i relation til kriterier for datering og lokalisering af middelaldertekster, samt kriterier for at man kan identificere den enkelte skriver. 

Lektor Anne Mette Hansens projekt bliver støttet med 5.882.097 kr. af VELUX FONDEN.

Lektor Mette Mortensen: Images of Conflict, Conflicting Images 

Projektet undersøger, hvordan digitale kommunikationsteknologier grundlæggende ændrer cirkulationen af billeder fra områder med konflikt. Hvor stat og militær tidligere opretholdt en streng kontrol med billeder fra konflikter, bliver fotografier, videoer osv. nu produceret og distribueret  af borgere, aktivister, soldater, oprørere, terrorister og andre på tværs af medieplatforme og landegrænser. Det medfører, at nyhedsmedierne ikke længere har monopol på den visuelle dækning af konflikter, ligesom stat og militær ikke længere i samme omfang er i stand til at censurere strømmen af billeder. Men konflikterne forandrer sig også, da den mere ukontrollable billedstrøm bidrager til at forme, nedtrappe eller optrappe konflikter - og endda til at skabe nye.

Lektor Mette Mortensens projekt, der bliver forankret på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, støttes med 5.609.578 kr. af VELUX FONDEN. 

Lektor Ildiko Beller-Hann: Mellem homogenisering og fragmentering 

Dette interdisciplinære projekt mellem antropologi, historie og litteraturvidenskab undersøger tekstbaserede strategier for identitets- og subjektdannelse blandt den del af den kinesiske Xinjiang-regions tyrkisksprogede muslimske befolkning, der i dag kendes som uigurerne. Fire underprojekter tager udgangspunkt i distinkte, lokale tekstsamlinger, hvoraf tre er taget fra henholdsvis uigurisk skønlitteratur, lokalhistorie og lokal etnografi i reformperioden (1980–2010'erne), mens det fjerde består af 150 manuskripter fra islamske domstole under den republikanske periode (1912–1949).

Lektor Ildiko Beller-Hanns projekt, der bliver forankret på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, støttes med 4.775.283 kr. af VELUX FONDEN.

Om VELUX FONDEN

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme et videnbaseret, oplyst, rummeligt, inkluderende og bæredygtigt samfund. Fondens prioriterede områder er aktive ældre, øjen- og aldringsforskning.

I 2015 uddelte VELUX FONDEN 221 mio. kr. til almennyttige formål.  VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civ.ing. Villum Kann Rasmussen, der udviklede det moderne ovenlysvindue VELUX® og etablerede VKR firmagruppen.