Viden om kropssprog kan give bedre computerinteraktion – Københavns Universitet

Forside > Nyheder > 2016 > Viden om kropssprog ka...

25. november 2016

Viden om kropssprog kan give bedre computerinteraktion

sprogteknologi

På Københavns Universitet arbejder sprogforskere på at få mere viden om, hvordan ikke-sproglig kommunikation som mimik og gestik påvirker en samtale. Gesture Studies, som det nye felt hedder, kan blandt andet bruges til at gøre interaktionen mellem mennesker og computeravatarer bedre og mere naturlig. Noget, som fx vil kunne være til stor nytte i uddannelsessystemet. Den 28. november afholder Center for Sprogteknologi et seminar, som sætter fokus på gestik og mange andre områder, hvor sprogteknologien forsøger at gøre interaktionen mellem mennesker og maskiner bedre.

En fordom om os danskere er, at vi ikke gestikulerer særlig meget i forhold til fx sydeuropæere, men der er især et punkt, hvor vi danskere bruger vores krop meget ivrigt, når vi taler:

Avataren Obadiah fra forskningsprojektet SEMAINE

- Hovedbevægelser er meget vigtige, når vi taler sammen uanset hvor vi kommer fra. Med hovedet viser vi, at vi forstår, hvad samtalepartneren siger, men også når vi er uenige eller ikke kan følge, hvad den anden siger. Det er blandt den type bevægelser, som er utrolig vigtige at have styr på, når man skal lave overbevisende computeravatarer, som agerer naturligt i en samtalesituation, fortæller seniorforsker Patrizia Paggio fra Center for Sprogteknologi på Københavns Universitet.

Sammen med sine kolleger bearbejder hun videooptagelser af dialoger mellem mennesker i en lang række forskellige sociale situationer for at beskrive alle de gestus og den mimik, som talerne gør brug af.

- Det er store mængder data, som vi analyserer helt ned i de allermindste detaljer– ideen er at behandle gestikdataene statistisk og generalisere dem på en måde, så de kan fødes ind i et computerprogram. Det, vi gør, er i virkeligheden at opbygge resurser for de af vores kolleger, som arbejder med at modellere computeravatarer – fx som den, vi finder i forskningsprojektet SEMAINE.   

Anvendelsesmulighederne for den type avatarer er ifølge Patrizia Paggio mange, men hun mener, at de fx vil være brugbare i undervisningssituationer:

- Jeg ved, at franske kolleger blandt andet har brugt sådanne avatarer med forskellige personligheder til at træne udsatte unge mennesker i at gå til jobsamtale. På den måde kan de i et trygt miljø øve sig i at blive mødt med forskellige reaktioner. Og man kan forestille sig mange andre lignende anvendelser i fx skolernes sprogundervisning.
Hør om de nyeste tendenser inden for sprogteknologi

Den 28. november holder Patrizia Paggio et oplæg på Sprogteknologisk Forum, hvor de nyeste tendenser inden for sprogteknologien bliver præsenteret af en række forskellige oplægsholdere fra både universitetsverdenen og private virksomheder.

Før Patrizia Paggio holder sit oplæg, vil Mads Rydahl blandt andet fortælle om sine erfaringer som design- og produktsansvarlig i virksomheden Siri, som var med til at skabe den virtuelle assistent, som Apple blev så glad for, at de endte med at opkøbe virksomheden. I dag driver Mads Rydahl virksomheden Unsilo.

Se det fulde program for dagen

Kontakt

Lektor Patrizia Paggio
Center for Sprogteknologi
Københavns Universitet
Mail: paggio@hum.ku.dk
Mobil: 93 56 50 28