Det Humanistiske Fakultet indgår forlig med Qatar Museums – Københavns Universitet

Forside > Nyheder > 2016 > Det Humanistiske Fakul...

21. november 2016

Det Humanistiske Fakultet indgår forlig med Qatar Museums

Udgravning i Qatar

Regnskabet for udgravningsaktiviteterne 2014 af UNESCO-mindesmærket Al Zubarah er lukket med et mindre økonomisk tab end frygtet.

Forskere fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitets humanistiske fakultet har udgravet havnebyen Al Zubara i det nordlige Qatar for Qatar Museums. Samlet set har der være tale om et arkæologisk projekt for et tre-chifret millionbeløb. Siden 2014 har der dog været tvivl om afregningen af udgifter i projektet, hvilket har udgjort en risiko for tab på op til 24 mio. kr. i projektet:

-Vi er glade for, at det endelig er lykkes at lukke sagen. Vi er selvsagt meget kede af, at der bliver tale om et tab på ni mio. kr. for universitetet, men det kunne være gået meget værre. Vi satte projektet i bero i det øjeblik, at der blev skabt tvivl om det økonomiske grundlag, men det var desværre ikke tidsnok til at undgå tab, siger fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, der har forhandlet aftalen på plads.

Årsagen til tabet ligger i et markant skift i forvaltningspraksis i Qatar i 2014. De forudgående år har opgørelsen af projektudgifterne, som er blevet afregnet med museet, været baseret på de anmodninger universitetet har fremsendt. I 2014 overgik Qatar Museum til en gensidig godkendelsespraksis, som så har skullet tage stilling til allerede afholdte udgifter:

-Projektet bliver klemt af en ny økonomisk virkelighed i Qatar. Hvor det tillidsbaserede forhold tidligere kunne fungere, er der i dag en ny ledelse med en anden dagsorden for museets økonomi i golfstaten. De er gået fra en uformel aftalekultur til en anden forvaltningspraksis, hvor de ikke fuldt ud har anerkendt de tidligere uformelle aftaler, og i den transformation har vi som fakultet mistet dækning for en del af vores udgifter, siger Kristian Boye Petersen.

Tabet fordeles

Isoleret set er der tale om et projektunderskud på ni mio. kr. Men eftersom projektet i dag er de facto lukket, påhviler det universitet at dække tabet:

-Tabet er for stort til, at det er realistisk at indhente på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier alene – og fakultetet kan ikke alene dække tabet. Der er derfor indgået en aftale om at fordele tabet på tre niveauer: Universitetet, fakultetet og instituttet skal hver påregne et tab på 3 mio. kr.

Erfaringerne fra projektet betyder en anderledes tilgang til eksternt finansierede projekter på fakultetet. Kristian Boye Petersen:

-Vi vil i fremtiden nøje overveje, om vi skal indgå i lignende samarbejder uden forudbetaling for alle aftalte opgaver. Selvom Qatar-projektet fagligt har givet stor værdi til verdensarven og en mængde arkæologiske kompetencer til fakultetet, kan vores økonomi ikke holde til flere lignende sager, slutter fakultetsdirektøren.