26. maj 2016

Stor donation sikrer nyt universitetstorv til Amager

Søndre Campus

Med en generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal får Københavns Universitets Søndre Campus et nyt aktivt mødested til glæde for universitetet og områdets mange beboere.

Tegning: COBE

Tegning af det nye universitetstorv set fra syd. Billeder kan downloades fra hjemmesiden universitetstorvet.dk

Når universitetstorvet står færdigt i 2018, vil det være et aktivt mødested for borgere, 2000 ansatte og 16.000 studerende på Københavns Universitet. Et torv på mere end 19.000 m2, der skaber sammenhæng på Søndre Campus og ved sin åbne karakter binder universitetet og områdets mange beboere sammen med byen, og byen sammen med Amager Fælled.

Arkitektfirmaet COBE har vundet A. P. Møller Fondens projektkonkurrence med et forslag, der både kan fungere i dagligdagen med intime rum og plads til de mange brugere – og parkering for godt 2000 cykler. Der bliver desuden mulighed for at skabe rum for større udendørsevents til glæde for hele kvarteret.

– Det er fantastisk vigtigt for den kommende udvikling på Søndre Campus, at medarbejdere og studerende får et samlende torv af samme høje kvalitet, som det nyrenoverede bygningskompleks er udtryk for, og giver et tiltrængt løft af studiemiljøet med spændende rammer og velgennemtænkt æstetik – og det kan alene lade sig gøre med Fondens mellemkomst, siger dekan Ulf Hedetoft på vegne af de tre fakulteter, der sammen med Det Kgl. Bibliotek får til huse ved torvet.

Området bruges i dag til interimistisk cykelparkering og opholdssted for studerende, men pladsens indretning er midlertidig, fordi der stadig bygges på sidste etape af universitetsbyggeriet, der skal huse Det Teologiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Symbion og et af institutterne på Det Humanistiske Fakultet, Det Informationsvidenskabelige Akademi:

Tegning: COBE

– A.P. Møller Fonden valgte at indbyde fem hold til at udarbejde forslag, fordi universitetstorvet med sin størrelse og centrale placering har gode muligheder for at blive en ny prominent plads i København, siger direktør Henrik Tvarnø på vegne af Fonden.

COBEs forslag opererer med en række buede konstruktioner, som både fungerer som cykeloverdækninger og amfi-trapper som en integreret del af studiemiljøet på et torv, der er plads og park i et. Mod nord – langs universitetets tre nye hovedindgange – opstår en åben og multifunktionel plads, mens der i den sydlige del, mod overgangen til Amager Fælled, skabes et bakket, bølgende græs- og englandskab.

Emner