17. februar 2016

Disputats fortolker 30 års udgravninger i Vedbæk

arkæologi

Arkæolog Erik Brinch Petersen forsvarer 19. februar sin disputats om udgravningerne af bopladser fra jæger- og bondestenalderen i Vedbæk - og de spektakulære fund, der er gjort i området. Udgravningerne er foretaget over 30 år, fra 1974 til 2003.

Erik Brinch Petersens afhandling Diversity of Mesolithic Vedbæk er en diskussion af de vigtigste resultater fra ”Vedbækprojektet”, som er betegnelsen for de arkæologiske udgravninger og studier foretaget siden 1974 af de forskellige stenalderbopladser under Maglemosen og Vedbæk by.

Ung kvinde begravet med spædbarn. Det lille nyfødte barn blev gravlagt på en svanevinge. Fund fra Vedbæk.

I dette område, hvor der i stenalderen var en fjord, er der en unik kombination af bopladser og grave fra perioden 6.200 til 3.500 f.Kr., det vil sige fra Kongemosekulturen og Ertebøllekulturen fra jægerstenalderen til Tragtbægerkulturen fra bondestenalderen.

Selv om bopladserne fra de forskellige perioder har flyttet sig i takt med vandstandsstigningen efter istiden, viser de ifølge Erik Brinch Petersen en sammenblanding af flere bosættelser over tid, og det har gjort det vanskeligt at skille de enkelte bopladser fra hinanden. 

De forskellige grupper af mennesker, der har boet i området i næsten 3.000 år, har levet af en kost bestående af marin føde og af vildt fra skoven. De fleste af de begravede tilhører en lokal befolkning, men der optræder også nogle få tilflyttere fra andre egne af verden, viser analyserne. 

Afhandlingen Diversity of Mesolithic Vedbæk kan erhverves ved henvendelse til Birgit Hüttmann, Saxo-Instituttet, e-mail: bhu@hum.ku.dk.

Kontakt

Arkæolog, lektor emeritus Erik Brinch Petersen
Saxo-Instituttet, Københavns Universitet
Mail: ebp@hum.ku.dk