28. september 2015

Søren Kierkegaard og blikkets koder

doktordisputats

Ny doktorafhandling om guldaldermaleriet og den danske æstetiske hegelianisme. Søren Kierkegaard havde en selvstændig og systematisk billedteori, som bl.a. bygger på et nært kendskab til den tyske filosof Hegels æstetik, men som på mange måder kortslutter denne

Ragni Linnet

Hovedspørgsmålet i lektor Ragni Linnets afhandling, ’Søren Kierkegaard og blikkets koder. Guldaldermaleriet og den danske æstetiske hegelianisme’, er, hvilken betydning denne hegelianisme fik inden for både kunstfilosofi og for selve kunsten i 1800-tallet – og hvordan Kierkegaards billedteori, som hænger tæt sammen med hans analyse af, hvad vi gør i forhold til os selv og næsten i blikket, kan bruges i dag til at forstå guldalderkunsten.

Med det formål at undersøge hvordan æstetisk teori og kunstnerisk praksis interagerer, rummer afhandlingen bl.a. analyser af landskabsmaleren J.L. Lundbyes malerier. Lundbye var stærkt optaget af Kierkegaard, og den forbindelse kan efterspores i dag i hans kunst.

Forsvaret er offentligt og foregår på dansk 2/10 kl. 13 i Studiestræde 6, Anneks A.
Læs mere