26. marts 2015

Prestigefuld amerikansk pris til dansk undervandsarkæolog

arkæologi

Arkæolog Bjørn Lovén, som i øjeblikket leder udgravningerne af det antikke Korinths havneanlæg, har netop modtaget den prestigefulde amerikanske forskningspris Archaeological Institute of America’s Samuel H. Kress Lectureship in Ancient Art – en pris, som kun gives til de allerdygtigste arkæologer.

Tanken med prisen er, at modtageren skal udbrede kendskabet til sit felt i USA og Canada, og Bjørn Lovén skal derfor på forelæsningsturné i Nordamerika næste år for at formidle sin viden om især antikke havneanlæg i Grækenland.

Bjørn Lovéns felt er undervandsarkæologien, og han modtager Samuel H. Kress-prisen for sit arbejde med udgravningerne af Athens antikke havne i Piræus - det såkaldte Zea Harbour Project, som Carlsbergfondet støttede med 14 millioner kroner. Udgravninger blev udført under det Danske Institut i Athen

Zea Harbour Project

Dykker. Klik på billedet for at downloade det i fuld opløsning.

Foto: Vassilis Tsiairis, 2012. Klik på billedet for at downloade det i fuld opløsning.

I perioden 2001 til 2012 ledede Bjørn Lovén et internationalt hold af arkæologer og andre specialister , som undersøgte og udgravede Athens antikke havne i Piræus - et af antikkens allerstørste bygningsværker. Krigsflåden var rygraden i det athenske demokrati, så flådebaserne var ekstremt vigtige.

Det femte og fjerde århundrede f.Kr. var bystaten Athens storhedstid, hvor der både i selve Athen, men også i dens havneby Piræus, skete en revolutionerende udvikling inden for områder som lovgivning, demokrati, kunst, arkitektur, videnskab og filosofi. Det er en historisk periode, der har sat sig sine tydelige spor helt op i vores tid, for det var her fundamentet til den vestlige kultur blev lagt

Arbejdet med at udgrave anlæggene i Piræus var vanskeligt og krævede højt specialiseret udstyr og minutiøs planlægning. På billedet ovenfor kan man se en arkæolog i færd med at udgrave et skibshus i Mounichia-havnen, som var en del af anlægget i Piræus.