Afhandling skriver Danmarkshistorie med Erik Aalbæk Jensen – Københavns Universitet

Forside > Pressekontakt > Pressemeddelelser > 2009 > April > Afhandling skriver Dan...

22. april 2009

Afhandling skriver Danmarkshistorie med Erik Aalbæk Jensen

Litteraturforskerne har ikke beskæftiget sig meget med forfatteren Erik Aalbæk Jensens romaner, som lige fra debuten i 1949 til og med hans sidste roman fra 1994 med stor præcision skildrede det moderne Danmark - ofte set fra et lille bondesamfund i Vendsyssel.

Den forsømmelse råder lektor Peter Michael Lauritzen bod på i sin nye doktorafhandling Grund og bølge, som er den første samlede systematiske læsning af Erik Aalbæk Jensens forfatterskab.

Peter Michael Lauritzen trækker i sin afhandling på et stort kildemateriale, som aldrig før er blevet behandlet, først og fremmest Erik Aalbæk Jensens dagbøger, men også hans journalistik og naturligvis de litterære værker selv tager lektoren under grundig behandling.

- Aalbæk Jensens dagbøger er naturligvis ikke en autoritativ eller udtømmende kilde, men de er en væsentlig referenceramme for afhandlingen, fordi de beskriver Aalbæk Jensens selvopgør, refleksioner over værkerne og de mange diskussioner med andre forfattere og meningsdannere fra samtiden, som jeg i afhandlingen samler til større periodebilleder, fortæller Peter Michael Lauritzen.

Fortællingen om de store fantaster

Erik Aalbæk Jensens erfaringer fra det indremissionske bondesamfund i Vendsyssel og ikke mindst engagementet i modstandsbevægelsen og oplevelserne i koncentrationslejren Dachau førte til en stor bekymring for menneskets længsel efter absolutte sandheder.

Fantasten, som længtes efter den absolutte sandhed i religiøse eller politiske dogmer, blev derfor et gennemgående tema i Erik Aalbæk Jensens romaner, der trodsede litterære modeluner og i stedet søgte at forny traditionelle episke fortælleformer.  

- Han kendte jo selv til den religiøse forførelse fra sin tid i Indre Mission, den politiske forførelse fra nazismen og kommunismen i 1930'erne, og han så den kolde krigs fanatisme og de studerendes flirt med marxistisk revolutionsromantik i 1970'erne, siger Peter Michael Lauritzen og slutter:

- Hans forfatterskab indskriver sig i en stor tradition i dansk litteratur: fortællingen om de store fantaster - det være sig på religionens, politikkens, kunstens, økonomiens og erotikkens altid forjættende områder.

Forsvar

Det offentlige forsvar for Peter Michael Lauritzens doktorafhandling ' Grund og bølge - en litterær, tids- og åndshistorisk studie i Erik Aalbæk Jensens forfatterskab' finder sted fredag den 1. maj kl. 14.00 (præcis) på Det Humanistiske Fakultet, bygning 23, lokale 23.0.50.

De officielle opponenter er professor Hans Hertel (Københavns Universitet) og professor Søren Schou (Roskilde Universitet). Opponenter ex auditorio kan melde sig til dekanen eller den, der leder forsvaret.

Afhandlingen udkom den 24. marts 2009 på forlaget Gyldendal og kan erhverves til en pris af DKK 600,00.

Bedømmelsesudvalgets indstilling kan rekvireres til en pris fra 1 kr. pr. side ved henvendelse til Kompendieudsalget Humaniora tlf.35 32 91 61.

Kontakt

Lektor, cand.mag. Peter Michael Lauritzen, mobil: 40 43 07 78, e-mail: toft-lauritzen@tdcadsl.dk