03. december 2008

Sådan taler vi dansk

'Der er snesevis af kyllinger i fryseren'! Sådan lyder en sætning, som de fleste sprogstuderende har mødt på deres studium, fordi sætningen er et skoleeksempel på dansk intonation og rytme.  Prøv at sig den højt for dig selv og mærk efter!

Intonation i hverdagssprog

Tidligere har vores viden om intonationsmæssige forhold i dansk altovervejende været baseret på undersøgelser af oplæst tekst, men den situation gør John Tønderings ph.d.-afhandling "Skitser af prosodi i spontant dansk" nu op med. Afhandlingen er skrevet på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet og er den første større undersøgelse af dansk sprogs tonegang og rytme, der er baseret på hverdagssprog.

Undersøgelsen viser, at talt dansk er kendetegnet ved blandt andet to fænomener der ikke tidligere har været kendt. For det første viser den, at en talt ytrings afslutning markeres med en forlængelse af ytringens sidste stavelse. For det andet viser den, at der eksisterer et relativt tæt samspil mellem en ytrings sætningsstruktur og ytringens intonationsmæssige struktur. Det er viden der blandt andet kan være med til at forbedre danske tekst-til-tale-programmer.

Analysemateriale

Afhandlingens analyse materiale består af monologer, som John Tøndering har hentet fra databasen The Danish Phonetically Annotated Spontaneous Speech Corpus (DanPASS, www.danpass.dk).  Databasen indeholder monologer og dialoger fra situationer der simulerer 'virkelighedens verden'

Forsvar

Det offentlige forsvar for John Tønderings ph.d.-afhandling 'Skitser af prosodi i spontant dansk' finder sted fredag den 5. december kl. 13.00 (præcis) i lokale 23.0.49, Det Humanistiske Fakultet (Nye KUA), 2300 København S. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis klokken 13 (se bedømmelsesudvalget ).

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 120, 2300 København S.

Kontakt

John Tøndering, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet. Mobil: 4116 8678, e-mail: john@tondering.eu