20. juni 2007

Uens muligheder for statsborgerskab

I ph.d.-afhandlingen 'Samtaler med politiet', viser Christina Fogtmann, at ansøgere om dansk statsborgerskab ikke har ens muligheder for at bestå sprogkravstesten. Testen skal vise, om ansøgeren lever op til kravet om at kunne deltage 'ubesværet i en almindelig samtale på dansk'.

Sprogkravstesten består af en samtale mellem politi og ansøger, og 24 af disse samtaler er udgangspunktet for Fogtmanns afhandling. Fogtmann har analyseret de båndede samtaler mellem politi og ansøgere, og hun konkluderer, at politiets måde at gribe samtalen an på også har indflydelse på, om ansøgeren består.

Det viser sig, at politiet i forskellig grad hjælper en etablering af forståelse på vej, og noget tyder også på, at den følelsesmæssige relation der opstår mellem politi og ansøger hænger sammen med samtalens udfald: De samtaler hvor der opstår en tilknytning og intimitet mellem ansøger og politi er også de samtaler, hvor ansøgeren består. Den samme ansøger kunne således tænkes vurderet forskelligt af to forskellige politiansatte, og en sådan sammenhæng er særdeles problematisk, fordi den resulterer i forskelsbehandling.

Stor variation i politiets arbejde

Ifølge Fogtmann er der store forskelle på, hvordan politiet fortolker deres rolle i testsituationen. Flere fortolker den sådan at de kun skal respondere minimalt på ansøgerens svar og redegørelser, og blot stille de spørgsmål det på forhånd er planlagt, de skal stille. Andre fortolker rollen mere smidigt og møder ansøgeren med en medmenneskelig venlighed.

Fogtmann mener dog ikke, at politiets forskellige opførsel kan reduceres til et spørgsmål om bevidste fortolkningsvalg. Hun peger på, at de politiansatte netop er underlagt nogle samtalemæssige mekanismer og betingelser, som de sandsynligvis ikke er bevidste om. Det drejer sig både om de mekanismer, der gælder for at opnå en gensidig forståelse i en samtale og naturligvis om de mekanismer, der har betydning for det følelsesmæssige forhold, der opstår mellem dem, der samtaler

Fogtmann argumenterer for, at testere ikke kun skal uddannes i at lave sproglige analyser. De skal derimod også sættes ind i, hvilke betingelser og mekanismer der gælder, når man interagerer med andre mennesker. Det gælder testere generelt - og ikke kun politiet.

Forsvar

Det offentlige forsvar for Christina Fogtmanns ph.d.-afhandling 'Samtaler med politiet: Interaktionsanalytiske studier af sprogtestning i danske naturalisationssamtaler' finder sted den 22. juni kl. 13 (præcis) i lokale 23.0.49 på Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 120 (Nye KUA), 2300 København S.

Afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 120, 2300 København S.

Kontakt

Christina Fogtmann, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, tlf: 35 32 85 14, mobil: 26 27 09 69, e-mail: fogtmann@hum.ku.dk