8. juli 2016

Undervisning skal være af høj kvalitet

Timetal

Replik af Maja Horst og Henrik Søndergaard, hhv. institut- og studieleder på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.

Seks lektioner om ugen. På en kandidatuddannelse. Kan det virkelig passe, når de studerende forventes 37 timer som en helt almindelig arbejdsuge?

Ja, for seks lektioner er ikke så lidt endda, når undervisningen er intens, dialogisk, forberedelsestung og forskningsbaseret. Som ministeriet også gør opmærksom på i opgørelsen af timetal på universiteterne, er der en verden til forskel på forelæsninger for 100 eller 200 studerende – og mindre hold, hvor underviseren for alvor bringer de studerendes kompetencer i spil.

På Humaniora har vi traditionelt valgt den intense undervisningsform på mindre hold, fordi det giver de bedste resultater.

Tirsdag 5/8 viste Berlingske en arbejdsuge for Frederik, der studerer Retorik og Historie. Her fik en rækkke misvisende gule firkanter det til at se ud som om, at studiet kun fyldte en lille del af ugen. Opgørelsen rimer da også dårligt med den reelle arbejdsbyrde.

På første år på kandidatuddannelsen i Retorik er regnestykket enkelt: De seks ugentlige lektioner kræver 24 timers læsning, seks timers studiegruppe og to timer med løbende eksamensforberedelse. Udregningen af de mange læsetimer hviler på, at en studerende i snit kan læse 10 siders forskningsbaseret tekst i timen, og at der er ca. 120 siders pensum pr. undervisningsgang af tre timer.  Ca. 40 timer i alt.                     

Helt grundlæggende er underviseren ikke den eneste kilde til læring på en kandidatuddannelse, hvor de studerende skal kunne arbejde selvstændigt med stoffet.

Sådan må det nødvendigvis være. Uddannelsen i Retorik nyder høj anseelse på arbejdsmarkedet, fordi den giver praktiske kommunikationsfærdigheder, der hviler på et omfattende teoretisk og historisk fundament.

På KU har vi siden efteråret 2014 arbejdet støt på at øge undervisningsmængden, så vi i 2017 har otte konfrontationstimer om ugen på alle kandidatuddannelsers første år. Det er et fornuftigt leje i forhold til den høje undervisningskvalitet, vi ønsker.

Forestiller vi os fx 12 eller 15 timers undervisning om ugen, kan vi trække den øgede tid i auditoriet fra forberedelsestiden for både studerende og underviser – og så udvander vi undervisningens kvalitet.