18. februar 2014

Replik: Vi uddanner skam til et arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsrelevans

Vi har konstant fokus på at udvikle os, siger institutleder Mette Sandbye fra Institut for Kunst- og Kulturvidensskab i en replik til uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen.

Af Mette Sandbye, institutleder, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Bragt som debatindlæg i Politiken 18.  februar  2014

Institutleder Mette Sandbye

Kære Sofie Carsten Nielsen

I et indlæg 15.2. opfordrer du os i uddannelsessektoren til at forklare, om vi gør det godt nok i dag. Jeg leder et universitetsinstitut , som uddanner kandidater i blandt andet litteraturvidenskab, kunsthistorie, musik-og teatervidenskab. Traditionelt fik de job i kultursektoren, offentlig administration og undervisningssektoren, men i de senere år er jobandelen i private virksomheder steget markant, ligesom antallet af selvstændige er steget. I dag ansættes halvdelen af vores kandidater fra litteratur i det private, mens det gælder for en tredjedel fra kunst og teater. Vores kandidater arbejder eksempelvis i Shell, Rambøll, Kræftens Bekæmpelse, Novo og dit eget ministerium.

Vores uddannelser går på to ben, hvoraf det ene er kernefagligheden. De studerende får især på bachelordelen en dyb historisk viden helt tilbage til antikken samt teoretiske og metodiske redskaber på et højt niveau. Det er en akademisk dybde og kompetence, som vores aftagere roser os for. Med disse redskaber kan de studerende ikke blot forholde sig til kulturprodukter, men til samfundets kulturelle udfordringer og sociale processer mere generelt.

Det andet ben består af alt det mere konkret erhvervsrettede, som vi lægger oveni som en vifte af valgmuligheder. Det er et ben, vi har styrket gevaldigt de sidste fem år, hvor vi har udviklet tilvalgspakker i samarbejde med relevante aftagere, 'produktspecialer', som den studerende laver i samarbejde med en virksomhed, praktikordninger for alle fag og valgfri kurser med afsæt i samarbejder med eksterne partnere: litteraturformidling på biblioteker, udvikling af tv-koncepter med TV3, anvendelse af kunst på hospitaler, byudvikling, iværksætteri, innovation, antirygekampagne i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, samarbejder med computerspilsfolk om, hvordan man udvikler og sælger en idé.

Arbejdsløsheden for nogle af vores fag ligger et par procent over humanioras landsgennemsnit på 5,9 procent. Det har vi hele tiden fokus på. Vi kan altid gøre det bedre. Da jeg selv læste litteraturvidenskab i 1980' erne, var optaget på 100 og arbejdsløsheden på 25 pct. Inden for de sidste ti år har vi gradvis sat optaget på faget ned, så vi til september 2014 kun optager 66 studerende . I 2010 var der 4,9 pct. arbejdsløshed for vores kandidater fra litteratur.

Du vil gerne lytte. Kom og besøg os, så vi kan vise dig, at den positive udvikling gennem de sidste ti år ikke er på trods af et forstenet gammeldags fagligt miljø, men på grund af vores konstante fokus på at udvikle samarbejdet med erhvervslivet og sammenhængen imellem uddannelse og arbejdsmarked.