23. oktober 2014

Update på dimensionering

dimensionering

Status af dekan Ulf Hedetoft om dimensioneringen af de humanistiske uddannelser på Københavns Universitet. Modellen ser ikke ud til at blive lavet afgørende om og vil derfor betyde, at der skal skrues ned på optaget af alle de berørte kandidatuddannelser med op til 30 procent over de kommende tre år. Bacheloruddannelserne vil allerede fra næste år sættes ned til et antal, der passer til den kommende reduktion på kandidatuddannelserne.

Af Ulf Hedetoft, dekan for Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Status for fakultetets proces med uddannelsesministerens dimensioneringsmodel er, at direktionens ”task forces” har indmeldt deres opgørelser over konsekvenser for optag og fagbredde på de forskellige institutter. Direktionen har en task force for hver uddannelsesgruppe, der består af institutledere og studieledere fra de relevante institutter. Opgørelserne bliver netop nu analyseret nøje forud for direktionens behandling på mandag.

Der er ikke noget, der tyder på, at modellen bliver lavet afgørende om, inden universiteterne skal melde reduktionerne ind til ministeriet d. 20. november. Den er altså stadig baseret på en fastlæggelse af kandidatrammer.

Opgørelserne følger derfor de tal og mekanismer, ministerens model dikterer. Det vil sige, at der skrues ned på optaget med op til 30 procent over de kommende tre år for alle berørte kandidatuddannelser, og at optaget på bacheloruddannelserne allerede fra næste år sættes ned til et antal, der om tre år vil give det antal kandidatstuderende, som vi har plads til. Det er vi nødt til på grund af det såkaldte retskrav, som alle bachelorstuderende har på en bestemt kandidatuddannelse.

Netop bachelorkonsekvenserne bliver debatteret i medierne i disse dage, fordi de medfører markant større reduktioner end ministerens udmeldinger. Når bacheloroptaget skal følge med ned til kandidatoptaget, betyder det en markant nedgang for uddannelser med en lav overgang mellem bachelor og kandidat.  Problematikken er meget tydelig for gruppen af sproguddannelser, fordi mange små uddannelser havde et lille eller slet intet kandidatoptag i 2013, og at de derfor med dimensioneringen ikke har kandidatpladser at reducere fra.

Som det vil være de fleste fra mediedebatten bekendt, er dimensionering blevet et partipolitisk spørgsmål på Christiansborg, hvor både opposition og støttepartier stiller sig kritisk over for dele af ministerens model. Parallelt med dette har Danske Universiteter kontakt med ministeren i et forsøg på at nå en løsning, der sikrer bæredygtighed i hele uddannelsessystemet og forhindrer helt urimelige konsekvenser for mange samfundsmæssigt væsentlige humanistiske uddannelser.

Om disse bestræbelser vil have en effekt, kan der endnu ikke siges noget om. Indtil da må vi gå ud fra, at det er den udmeldte model, der er i spil og som vil blive os tvangspålagt, uanset alle dens himmelråbende urimeligheder.

Ulf Hedetoft, dekan