1. juli 2014

Apropos fremskrivninger

Uddannelsesprognoser

Tal kan hurtigt vise drømmescenarier. Når vi på Humaniora fremskriver udviklingen for humanister, når vi ministerens mål om 75 procent humanistisk beskæftigelse i det private allerede i 2020.

af Julie Sommerlund, prodekan for omverdensrelationer, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

”Mens det vrimler med arbejdsløse akademikere inden for blandt andet humaniora, er det svært at trække folk til de længerevarende tekniske og naturvidenskabelige uddannelser”, lyder den specielle sammenstilling af uddannelses- og jobsøgende i Politiken 26/6. Her løfter uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen lidt af sløret for et kommende sæt regler for, hvor mange der skal optages på de forskellige videregående uddannelser.

Grafen er fra en artikel i Politiken i 2008. Her anbefaler Dansk Industri studerende at læse kommunikation, fordi ledigheden er lav på området.
- Mange unge, der vælger en uddannelse med høj ledighed, tænker måske, at det kan være, det kan nå at ændre sig, så det går jo nok... Men billedet skifter altså ikke så hurtigt, og det er en myte, at man ikke kan lave nogle rimeligt sikre fremskrivninger, sagde DI's forskningspolitiske chef Charlotte Rønhof i artiklen.
Ledigheden er som bekendt siden steget på kommunikationsområdet...

Det handler om, hvilke mekanismer ministeriet vil sætte i spil for at forudsige fremtidens behov på arbejdsmarkedet og sørge for at 75 procent af kandidaterne på længere sigt kommer ud i det private erhvervsliv. Mod i dag 50 procent.

I den forbindelse nævner artiklen Ingeniørforeningens prognose om 20.000 manglende ingeniører de kommende år. Det er en frisk udmelding med en situation i dag, hvor 25 procent af de nyuddannede ingeniører er ledige i løbet af det første år.

Tilsvarende fremskrivninger har tidligere skuffet mange unge mennesker, når de har valgt uddannelse efter prognoser og set, at det ikke passede fem år senere. Senest med de kandidater, der som unge uddannelsessøgende i 2008, bl.a. af Dansk Industri, blev lovet god beskæftigelse, hvis de valgte en kommunikationsuddannelse. Men som i dag oplever større ledighed end gennemsnittet.

Tallene kan hurtigt vise de scenarier, man drømmer om. Når vi på Humaniora fremskriver udviklingen for humanister på det private arbejdsmarked, når vi ministerens mål om 75 procent humanistisk beskæftigelse i det private allerede i 2020. Sådan ser det ud, fordi vores nye kørsel fra Danmarks Statistik viser, at både de gamle og nye generationer af kandidater har haft en stigning i privat ansættelse på 11 % fra 2010 til 2012. Og den slags løber op. På papiret.