2. oktober 2012

Debat: Humaniora stiller store krav til studerende

studiekvalitet

OVER EN HEL side berettede en tidligere studerende, Marie Elisabeth Holm, sin kritik under den lidet flatterende men også noget upræcise overskrift, ' Humaniora er en badeferie'. Det er fint med debat om både retning og indhold for vores uddannelser. Men det skal ske med bund i virkeligheden.

Af institutleder Mette Sandbye og dekan  Ulf Hedetoft, Det Humanistiske Fakultet, KU

Bragt som debatindlæg i Politiken 2. oktober 2012

Marie Elisabeth Holm og hendes medstuderende på litteraturvidenskab tilbydes 9-12 timers undervisning om ugen i studiets første fire semestre. Hertil skal lægges et meget betragteligt hjemmederledes læsningsarbejde med ofte flere hundrede siders læsestof på fremmedsprog til hver time samt et kontinuerligt arbejde i faste læsegrupper med forberedelse af oplæg og løbende aflevering af småopgaver.

Faktisk klager flere studerende over, at de ikke kan nå at læse alt det, der forventes.

I studiets femte semester har Marie skrevet bachelorprojekt, hvor vi udbyder undervisningsforløb rettet direkte mod bachelorprojektet samt fem timers personlig opgavevejledning fordelt over semestret ( og ikke kun en time, som Marie hævder). Marie har åbenbart valgt ikke at benytte disse tilbud.

Kvaliteten af de humanistiske uddannelser bliver sagligt vurderet hele tiden.

Et udpluk: 1) Det Humanistiske Fakultet ligger pænt på internationale ranglister - ca. nummer 20 i Europa. Ikke meget anend de øvrige fakulteter på Københavns Universitet. 2) Minimum en tredjedel af alle eksamener sker med deltagelse fra faglige, uafhængige censorkorps, som ikke har nogen interesse i at sætte barren lavt. 3) Langt de fleste af vores kandidater får arbejde, samtidig med at vi uddanner flere og flere. 4) Vores uddannelser bliver løbende evalueret af det statslige akkrediteringsråd. Alt sammen tilgængelige facts - blandt mange andre.

Det betyder selvfølgelig ikke, at alt er lyserødt. Humaniora blev udsultet op gennem 00' erne, og økonomien har i nogen tid derfor ikke tilladt udbud af al den undervisning og vejledning, vi kunne ønske os. Desuden skal vi nu som alle andre universitetsfag omstille os til at uddanne 25 procent af en ungdomsårgang, som det er regeringens politik.

Kvantitet og kvalitet hører sammen, så Københavns Universitet har vedtaget at øge undervisningen til minimum 12 timer ugentligt på bacheloruddannelserne, senest i 2014. Det lyder måske ikke af meget for udenforstående, men humanistiske fag er ekstremt læsetunge, og undervisningen kræver rigtig meget forberedelse for at kunne foregå kvalificeret.

Vores mange småfag er blevet styrket gennem en særbevilling, og vi planlægger en storstilet udvidelse af underviserstaben baseret på nye midler afsat til formålet af Københavns Universitet. Vi har oprettet et pædagogisk center, der skal udvikle kvaliteten i undervisningen på alle fag, og endelig planlægger vi for alle bacheloruddannelser anbefalede 37-timers ugeplaner, så studerende informeres om, hvordan de fornuftigt kan anvende hele arbejdsugen på relevante studieaktiviteter.