Between Denmark and Detroit

Ford Motor Company A/S and the Transformation of Fordism 1919-1966

Lars Kjølhede Christensen forsvarer sin doktordisputats.

Læs kortfattet resumé af afhandlingen (pdf)

Opponenter

  • Professor emeritus Kristine Bruland (Universitetet i Oslo)
  • Lektor Jan Pedersen (Københavns Universitet)
  • Professor Jeppe Nevers (Syddansk Universitet)

Leder af forsvaret

  • Dekan, professor Kirsten Busch Nielsen

Forsvaret er offentligt og foregår på dansk.

Opponenter ex auditorio kan melde sig til den, der leder forsvaret.

Disputatsen kan købes hos Aarhus Universitetsforlag