Klima på Søndre Campus

Bøger, forskning, debat

Februar – marts 2023

Vi lever i det som mange kalder den antropocæne tidsalder – dvs. den geologiske tidsalder, hvor menneskets aktiviteter skaber afgørende ændringer i Jordens tilstand. Menneskets ødelæggende virkning på natur og klima er et uomgængeligt emne for forskning og undervisning, også på teologi, jura og humaniora.

Bibliotekerne på Søndre Campus opstiller bogudstillinger og laver arrangementer der præsenterer den nyeste forskning og litteratur på området så man kan gå i dybden på sit eget institut - eller tage turen rundt, bladre og opleve de mange forskellige vinkler som vor tids største problem åbner for erkendelsen. 

Bibliotekernes udstillinger

Forandringer – Klima, is og kultur i Grønland
Udstilling fra Polarbiblioteket og Arktisk Institut
Campusbiblioteket, Søndre Campus

Juridisk forskning gør verden grønnere
Campusbiblioteket, stuen

Abrikostræerne findes
Engerom Bibliotek, bygning 23, 3. sal

Naturlyrik gennem århundreder – et kalejdoskopisk indblik i danske digteres tolkninger af naturen
NorS bibliotek, bygning 22, 2. sal

This [climate] Changes Everything …
KOMM/IKK-biblioteket, bygning 14, 2. sal

Bæredygtighed i fortid, nutid, og fremtid
Saxo/ToRS-bibliotek, bygning 12, 2. sal

Økoteologi og klimakristendom – er forurening blasfemi?
Det Teologiske Fakultetsbibliotek, Markedspladsen, bygning 7C

Africa – climate change and rural challenge
Center for Afrikastudier
Det Teologiske Fakultetsbibliotek, Markedspladsen, bygning 7C