Livsformer i en verden under forandring

Niels Jul Nielsen forsvarer sin doktordisputats.

Officielle opponenter

  • Professor Klaus Schriewer (Universidad de Murcia)
  • Professor Lars Bo Kaspersen (Copenhagen Business School)

Leder af forsvaret

  • Dekan, professor Kirsten Busch Nielsen (Det Humanistiske Fakultet)

Forsvaret er offentligt og foregår på dansk.

Disputatsen består af:

  • Bogen "Mellem storpolitik og værkstedgulv – den danske arbejder før, under og efter Den kolde krig" (2004). Bogen kan købes hos Museum Tusculanums Forlag. Vejl. pris 250,- kr. (200,- kr. ved køb online).
  • Fem artikler (udgivet 2013-18) om migrantarbejdere på nutidens danske arbejdsmarked
  • 9 (af 15) kapitler fra bogen "Life-Modes in a Changing World Order", der er under udgivelse (sammen med Thomas Højrup) på Aalborg Universitetsforlag (2 bd., 1500 s.).

Disse dele af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn på Saxo-Instituttets bbliotek frem til forsvaret.

Derudover er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for forskningsdagsorden og forskningsresultater i tilknytning til afhandlingen samt et kort resumé af den. Der er link til begge dele herunder:

Sammenfattende redegørelse (pdf)

Kort resumé af afhandlingen (pdf)

Opponenter ex auditorio kan melde sig til den, der leder forsvaret.