Hvad betyder det, at videnskab er en menneskeret?

Professor Helle Porsdam (2022)

I anledning af professor Helle Porsdams bog, Science as a Cultural Human Right, som netop er udgivet i University of Pennsylvanias serie om menneskerettigheder, vil forfatteren og KUB Sdr. Campus gerne se dig til et debatarrangement om videnskaben som menneskeret.

Bogen omhandler menneskeretten til videnskaben, som er skitseret i både FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne fra 1948 og Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fra 1966, der anerkender alles ret til at ”nyde fordel af videnskabens fremskridt og dens anvendelse.”

Helle Porsdam argumenterer i sin bog for, at retten til videnskaben kan danne grundlag for at forsvare videnskabens frie og ansvarlige praksis og for at sikre, at dens fordele spredes globalt.

Ud over forfatteren deltager:

  • Louise Victoria Johansen, lektor i ret og antropologi og leder af Center for Interdisciplinære Retlige Studier (CIS), Det Juridiske Fakultet
  • Thomas Elholm, professor i strafferet, Det Juridiske Fakultet

Dorthe Gert Simonsen (prodekan for forskning, Det Humanistiske Fakultet) er ordstyrer for debatten.

Har du lyst til at læse mere om Helle Porsdams bog, kan du starte med hendes artikel på videnskab.dk