Forskning til morgenmad: Seniorarbejdsliv - fastholdelse af erfaren arbejdskraft

Rundt omkring i virksomhederne kan det være et følsomt emne at tale om alder, og dét at åbne en samtale om seniorarbejdsliv og pensionsovergang kan for nogle arbejdsgivere være en kompliceret opgave. Ældre medarbejdere er ikke bare nedslidte eller trætte – de er også erfarne, fleksible og motiverede, og der ligger et stort potentiale i at skabe en konstruktiv og anerkendende dialog med den enkelte seniormedarbejder. 

Til Forskning til morgenmad vil lektor i etnologi Aske Juul Lassen og cand.mag. i europæisk etnologi Marie Larsen fortælle om deres forskningsprojekt ’’De erfarne”, og komme med bud på, hvad man som arbejdsgiver kan gøre for at fastholde erfaren arbejdskraft og højne den mentale sundhed blandt ældre ansatte. 

Tilmeld dig arrangementet