Flersprogethed på arbejdspladser som udfordring og ressource

Mange danske virksomheder har internationale medarbejdere, der taler forskellige sprog. En af konsekvenserne ved at have mange sprog på en arbejdsplads er, at man både som ledelse og som medarbejder skal finde ud af at navigere i et socialt og sprogligt komplekst miljø. Det kan give udfordringer for det professionelle samarbejde og den sociale interaktion, hvis virksomheden ikke arbejder strategisk med at sikre en god intern kommunikation. Men hvordan gør man det?

Vi har samlet tre forskere, der vil præsentere deres forskning om, hvordan sprog bruges både på vidensarbejdspladser og i industrien, hvad gevinsterne er ved at arbejde strategisk med sprog, og ikke mindst hvordan man gør det bedst. Til arrangementet vil du høre om:

Hvordan kan arbejdet med en sprogpolitik udvikle den interne kommunikation?

Anne Holmen vil præsentere sin forskning om, hvordan kommunikationen fungerer på vidensarbejdspladser. Hun vil give eksempler på, hvordan man kan arbejde strategisk med sprogpolitik på denne type arbejdsplads, hvor hun deler erfaringer med sprogarbejdet for vidensmedarbejdere ved Københavns Universitet.

Hvilke konsekvenser har flersproglighed for samarbejdet i byggeindustrien?

Kamilla Kraft vil fortælle om, hvordan byggepladser arbejder med flersproglighed. Ud fra både et leder- og et medarbejderperspektiv vil Kamilla skitsere, hvilke udfordringer og muligheder der er ved at være en arbejdsplads med flere sprog, og hvad det gør ved det kvaliteten af arbejdet og den sociale interaktion på arbejdspladsen.

Hvad er den internationale medarbejders behov for dansk?

Mange danske arbejdspladser har engelsk som koncernsprog, men hvad er den internationale medarbejders behov for at forstå dansk? Charlotte Øhrstrøm har undersøgt, om og i så fald hvornår internationale medarbejdere typisk oplever at have brug for dansk i deres arbejdsliv og hvordan man som virksomhed bedst kan understøtte tilstrækkelig udvikling af danskkompetencer hos medarbejderen.