Data Steward-konference: Du kan være med til at bygge fremtidens bro mellem brugere og data

Data Stewards er grænsefladen mellem organisationens infrastruktur, data og de personer, som gerne vil gøre brug af den enorme viden, der er tilgængelig i data. Et menneskeligt bindeled i den digitale og datadrevne verden, som skal koble brugerne sammen og udnytte datas potentiale i udviklingen af virksomheder og forskningsområder.

På konferencen kan du blandt andet høre oplæg af frontløberne inden for implementeringen af FAIR i forbindelse med life science, forskningsverdenens anvendelse af Data Stewards, erfaringer fra industrien og om nationale initiativer fra den offentlige sektor samt fra universiteterne.

Konferencen foregår på engelsk og er åben for alle med interesse i data, stewardship, data management, FAIR data samt forskere, administratorer og finansieringskilder. Det er gratis at deltage og der vil være frokost, kaffe og forfriskninger om eftermiddagen.

Tryk her for mere infomation og tilmelding til konferencen.

Sted: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet: Bülowsvej 17, Frederiksberg C

Arrangør: Data Management Forum (DM Forum)

Kontakt: Michael Svendsen

Deltag i den landsdækkende undersøgelse om data stewardship

Deltag i DM Forums undersøgelse om udviklingen af en dansk uddannelse i data stewardship