Toplederkommunikation

Det er ikke, som tidligere, blot en sproglig opgave at være kommunikationsrådgiver. I dag forventes der blandt andet en bredere forretningsmæssig forståelse, hvor indsigt i nye tendenser og værktøjer som big data og kunstig intelligens er en stor del af arbejdet.

Til dette arrangement diskuterer lektor i Kommunikation på Københavns Universitet Gitte Gravengaard og associeret partner hos RelationsPeople Anders Monrad Rendtorff hvad god kommunikationsrådgivning består i - nu og i fremtiden. De gennemgår, hvad den dygtige og effektive kommunikationsrådgiver skal kunne, og hvilke muligheder og udfordringer der er.

Forskningsprojektet

Oplægget tager udgangspunkt i forskningsprojektet ’Toplederkommunikation og Fremtidens Rådgiver’, som er et samarbejde mellem Københavns Universitet og kommunikationsbureauet RelationsPeople. Projektet består blandt andet af interviews med 37 erfarne kommunikationschefer, 20 kommunale kommunikationsrådgivere og 17 topledere, som alle giver et vigtigt indblik i rådgivningspraksis inden for toplederkommunikation og i samarbejdet mellem toplederen og hendes ’trusted advisor’.

Forskningsprojektet er interessant på grund af det tætte samarbejde mellem forskere og praktikere samt inddragelsen af informanter i forskningsprocessen. Projektet bliver dermed også et spændende eksempel på, hvordan man kan lave co-creation inden for forskning.