Hvad vil det sige at være sund i det 21. århundrede?

Fænomenet sundhed er svært at undslippe og fylder meget i den danske samfundsdebat. Behandling og forebyggelse er i dag blevet to sider af samme sag, og der er ikke særlig mange aspekter af det liv, vi lever, som ikke kan reduceres til en faktor i det sunde liv.

Mød forskerne Mikka Nielsen og Astrid Pernille Jespersen, som forsker i, hvordan vi lever med sygdom og sundhed i hverdagen. I dag kan man stille spørgsmålstegn ved, hvad vil det egentlig sige at være sund? Hvad er sygdom for den enkelte? Hvordan spiller hverdagslivets kompleksitet ind i det at være syg - og hvordan kan vi udvikle og kvalificere forebyggelse og behandling? 

Til dette arrangement fokuserer vi samtalen om det sunde liv som en del af det gode liv. Hvilke faktorer er vigtige, når sundhedstiltag skal indarbejdes i hverdagen? Mikka og Astrid vil derfor stille skarpt på spørgsmål som: 

  • Hvordan har forskellige medicinske forklaringsmodeller gennem tiden fortolket lidelse forskelligt?
  • Hvordan fastholder man en livstilsomlægning?
  • Hvad sker der, når den medicinske viden flytter ud af klinikken og ind i hjemmet?
  • Hvad sker der, når viden transformeres fra læge til patient?
  • Hvilke forventninger har vi til fremtidens patienter og hvilke forventninger har patienterne til fremtidens sundhedssystem? 

Tilmeldingsfrist: 9. maj 2019.

Tilmeld dig arrangementet her

Program

08:30 - 08:45

Ankomst og morgenmad
Kaffe og croissanter

08:45 - 09:00 Julie Sommerlund byder velkommen
Prodekan for Forskning & Impact ved Det Humanistiske Fakultet
09:00 - 09:30 Mikka Nielsen

Postdoc på Saxo-Instituttet
Forsker i medicinsk antropologi, erfaringer med kronisk sygdom, metoder inden for diagnostik og medicinens historie.

09:30 - 09:55 Astrid Pernille Jespersen
Lektor på Saxo-Instituttet
Forsker inden for områderne etnologi, kulturteori og kulturanalyse, humanistisk sundhedsforskning, livsstil og livsstilsanalyse, fedme og overvægt, aldring og tværvidenskab.
09:55 - 10:00 Opsamling ved Julie Sommerlund