Subjektivitetens æstetiske figurer

Foredrag v/ Hermann Schmid, forfatter og oversætter.

Oplægget drøfter diskrepansen mellem det indre og det ydre i Enter-Eller I. Hvordan udspiller denne diskrepans sig i Kierkegaards Mozart og Antigone-tekst, samt hos Johannes forføreren? Desuden inddrages Adornos overvejelser over en "skinnets dialektik".