Forskning til morgenmad – Hvilken indflydelse har ny teknologi på vores work/life-balance?

Grænserne mellem arbejdslivet og privatlivet er under forandring med digitale medier. Hvordan håndterer vi de nye vilkår? Og hvordan kan arbejdspladsens politikker og vaner bidrage til at sætte rammerne for, hvad der vedrører arbejde og hvad der vedrører privatliv?

Til dette arrangement deler lektor på Institut for Kommunikation Stine Lomborg og ph.d.-studerende på Institut for Kommunikation Christoffer Bagger deres erfaringer fra forskningsprojektet 'Personalizing the professional' (worklife.ku.dk). De vil fortælle om deres forskning i digitale mediers rolle i grænselandet mellem det professionelle og det private med udgangspunkt i deres empiriske arbejde med hhv. sociale medier og self-tracking på arbejdspladsen.