Seminar om implementering af gode vejledningspraksisser – institutionelt og individuelt

Faglig vejledning og mentoring i universitetsundervisning er et veletableret forskningsfelt. Men i hvor høj grad får denne forskning betydning for universiteternes vejledningspraksis? Kan forskningsbaseret viden ses afspejlet i styredokumenter som fx studieordninger? I pædagogisk videreuddannelse? Eller i den situerede praksis i undervisnings- og vejledningssammenhæng?

Program

10:00 –10:05: Velkomst  v. Bente Kristiansen, JURA og Eva Ulstrup, TEACH

10:05-11:00: Lektor Torgny Roxå, Lunds Universitet:

Att påverka undervisningskulturer i universitetsmiljö - ett organisatoriskt perspektiv 

11:00-11:10: Pause

11:10-11:20: Lektor Rie Troelsen, leder af SDU Universitetspædagogik:

Fra strategi til praksis – eller fra praksis til strategi? Om at skabe udvikling fra oven eller fra neden.    

11:20-12:00: Diskussion