Genresignatur

Ukonventionelle genremærkater som retorisk og æstetisk virkemiddel i skønlitteraturen


Jacob Ølgaard Nyboe forsvarer sin ph.d.-afhandling.

Resumé (DK) & Abstract (UK) - pdf

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Torben Jelsbak, formand (Københavns Universitet)
  • Lektor Louise Mønster (Aalborg Universitet)
  • Professor, Klaus Müller-Wille (Universität Zürich)

Leder af forsvarshandlingen

  • Institutleder John Edelsgaard Andersen (Københavns Universitet)

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån hos:

  • Informationen på KUB Søndre Campus, Karen Blixens Plads 7
  • Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst i Diamanten, Søren Kirkegaards Plads 1 (kun gennemsyn)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS), Njalsgade 120, 2300 København S