Konference på Christiansborg: Kulturpolitik i den digitale tidsalder

Nye globale medieplatforme har i løbet af få år medført, at store dele af den kulturelle produktion, formidling, oplevelse og forbrug i stigende grad sker digitalt uden om de etablerede kulturinstitutioner og fora for kulturel debat og formidling.

Med konferencen om Kulturpolitik i den digitale tidsalder sætter vi fokus på det digitales betydning for kultursektorens fremtid i Danmark – og på kultursektorens og kulturpolitikkens centrale rolle i fremtidens digitale samfund.

Deltag i konferencen og få indsigt i den nyeste forskning om de forandringer, digitalisering skaber på kulturområdet, og få ny inspiration til, hvilke udviklingsdagsordener og nye tiltag den digitale tidsalder åbner op for på kulturområdet.

Konferencen henvender sig bredt til kultursektorens mange aktører – både statslige, kommunale, private og offentlige, på tværs af alle institutionstyper.

Alle pladser er nu booket, og der er derfor lukket for tilmelding til konferencen.

Hvis du ønsker at komme på en venteliste, så kontakt venligst carstenhansen@hum.ku.dk

Program

8.30-9.00  Registrering
                  Kom i god tid via Folketingets besøgsindgang

9.00  Åbning 
           Julie Sommerlund, Prodekan, Det Humanistiske Fakultet, Københavns
           Universitet

9.10  En sektor i forandring: Hvad er det kulturpolitiske felt i dag?
           Bjarki Valtysson, Københavns Universitet

9.30  Kulturel ekspertise, debat og formidling i en digital tidsalder
           Nete Nørgaard Kristensen, Københavns Universitet

9.50  Kulturjournalistik og kritik i et fragmenteret mediebillede 
           Mette Davidsen-Nielsen, Kulturredaktør på Politiken

10.10: Når kunst møder teknologi, 
            Christine Sørensen, Politisk chef, Google Danmark og Norge

10.30  Kaffepause

10.50  Fra kirsebær til rugbrød: Digital kultur som katalysator for samfundsudvikling? 
             Merete Sanderhoff, Statens Museum for Kunst

11.10  Coding for Diversity – Hvordan sikrer vi digitalisering, der ikke kun er for maskiner,
             men også for mennesker?
             Katrine K. Pedersen, ARKEN

11.30  Samtale ved bordene: Hvordan relaterer dette sig til mit arbejdsområde?

11.45  Panelsamtale og spørgsmål fra publikum
             Moderator: Julie Sommerlund, Det Humanistiske Fakultet, Københavns
             Universitet

12.20  Afrunding og på gensyn
             Julie Sommerlund, Det Humanistiske Fakultet, Københavns
             Universitet

12.30  Let frokost uden for Fællessalen

Om oplægsholderne

Katrine K. Pedersen, Leder af ARKEN Undervisning og formidling, cand.mag. i retorik
Katrine K. Pedersen er en internationalt anerkendt forfatter med tre bogudgivelser om mennesket og kulturen i den digitale revolution. Hun har rådgivet danske såvel som internationale virksomheder, organisationer og kulturinstitutioner i kommunikation og digital udvikling. Hun har siden 2012 haft forskningsbase i digitaliseringens epicenter Silicon Valley.

Merete Sanderhoff, Museumsinspektør og seniorrådgiver for digital museumspraksis ved Statens Museum for Kunst, mag.art. i kunsthistorie
Merete Sanderhoff har i over 10 år arbejdet med at omsætte digitaliseret kulturarv til ny kreativitet, læring og samfundsudvikling i dansk og internationalt regi. Merete er forfatter/redaktør på flere bøger, herunder Sharing is Caring. Åbenhed og deling i kulturarvssektoren (2014), og er formand for Europeana Network Association (Europæisk netværk for digital kulturarv).

Mette Davidsen-Nielsen, Kulturredaktør ved Politiken, cand.comm.
Mette Davidsen-Nielsen har i over 20 år været med til at præge den danske mediescene senest som direktør for Dagbladet Information og siden 2016 som kulturredaktør ved Politiken. Mette har bidraget aktivt til den danske debat om digitale mediers betydning for kulturlivet, kulturkritik og kulturdebat.

Christine Sørensen, Politisk chef, Google Danmark og Norge, cand.scient.pol.
Google Arts & Culture er et non-profit-initiativ og har siden 2011 samarbejdet med kulturelle institutioner om at bringe verdens kulturarv online og gøre den universelt tilgængelig. Arts & Culture tilbyder samarbejdspartnerne gratis digitaliseringsmuligheder for at hjælpe dem med at promovere deres kunst- og kultursamlinger til et globalt publikum.

Bjarki Valtysson, lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Bjarki Valtysson forsker i kultur-, medie- og kommunikationspolitik med fokus på de forandringer digitale teknologier og platforme skaber for kultursektoren og kulturpolitikken internationalt. Bjarki er medlem af den videnskabelige komite for The International Conference on Cultural Policy og det svenske agentur for Kulturpolitisk Forskning.

Nete Nørgaard Kristensen, lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Nete Nørgaard Kristensen forsker i kulturjournalistik og kulturkritik i den globaliserede, digitale tidsalder og leder forskningsprojektet ”From Ivory Tower to Twitter: Rethinking the Cultural Critic in Contemporary Media Culture”, som er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond.

Julie Sommerlund, prodekan for omverdensrelationer ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Julie Sommerlund har gennem mange år forsket i innovation, æstetik, kultur og kommunikation og har de seneste år haft ansvar for udvikling af erhvervssamarbejder ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet og er tidligere leder af Center for Beklædning og Tekstil ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.