TVIP Generalforsamling – Københavns Universitet

TVIP Generalforsamling

Der afholdes stiftende generalforsamling for løstansatte akademikere (TVIP = Temporary VIP) med det formål at stifte en AC-klub der kan varetage de løstansattes, herunder i særdeleshed postdoc'ernes, interesser på HUM.

Tilmeldling ikke nødvendig.

Dagsorden kan fremsendes ved henvendelse til Dan Hirslund.

Vedtægter