What Isn’t World Literature? Problems of Language, Context, and Politics

Professor David Damrosch (Harvard University) holder åbningsforelæsningen What Isn’t World Literature? Problems of Language, Context, and Politics til sommerskolen Institute for World Literature, der finder sted på Københavns Universitet i juli måned.  

Alle er velkomne.

Om sommerskolen Institute for World Literature

3.-26. juli 2017 lægger Københavns Universitet hus til Harvard Universitys sommerskole Institute for World Literature (IWL). 

Knap 150 gæsteforskere og –studerende fra hele verden vil igennem fire uger afholde seminarer, kollokvier, forelæsninger og talks i og omkring bygning 21 på Søndre Campus.

Læs mere om Insitute for World Literature og se årets program