Complexity and Coherence in World Literature

Professor Mads Rosendahl Thomsen forelæser i forbindelse med Harvard Universitys sommerskole Insitute for World Literature. Alle er velkomne.

Mads Rosendahl Thomsen er professor mso og litteraturforsker ved Aarhus Universitets Institut for Kommunikation og Kultur - Litteraturhistorie.

Om sommerskolen Institute for World Literature

3.-26. juli 2017 lægger Københavns Universitet hus til Harvard Universitys sommerskole Institute for World Literature (IWL). 

Knap 150 gæsteforskere og –studerende fra hele verden vil igennem fire uger afholde seminarer, kollokvier, forelæsninger og talks i og omkring bygning 21 på Søndre Campus.

Læs mere om Insitute for World Literature og se årets program