SKAM - en norsk public service-succes

Program for seminaret


12.30-12.40: Velkommen, ved Christa Lykke Christensen og Anne Jerslev

12.40-13.40: Vilde Schanke Sundet, Høgskolen i Lillehammer: 
SKAM: Fra hemmelig nettdrama til internasjonalt kultfenomen
I løpet av tre sesonger har SKAM gått fra å være en ”hemmelig” nettdrama-serie spesifikt rettet mot norske 16-åringer til å bli et internasjonalt fenomen med seere i alle aldersgrupper og på alle kontinenter. Hvordan skjedde det? Ved å kombinere perspektiver fra produksjonsstudier og fanstudier, diskuteres sentrale produksjons-, publiserings- og promoteringsstrategier i SKAM og hvordan disse ikke bare skaper lojalitet og engasjement i målgruppa men også får betydning i videre utstrekning. Avslutningsvis kontekstualiseres SKAM som populær folkeopplysning.

13.45-14.15: Tobias Ravn, Roskilde Universitet: 
Er Isak bare paranoid? Om hverdagsheteronormativitet og skabsmetaforer i SKAM. 
Oplægget tager afsæt i begreberne ‘heteronormativitet’ og ’skabet’ (eller at springe ud), som de formuleres hos queer teoretiske tænkere som  Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick og Sara Ahmed for at belyse seriens portrættering af køn og seksualitet. I fokus vil være tredje sæson og repræsentationen af Isaks (homo)seksualitet

14.15-14.30: Kaffe

14.30-15: Anne Jerslev, Københavns Universitet: 
SKAMs ’lige her’ og ’lige nu’
Oplægget diskuterer en række af de æstetiske og tværmediale strategier, hvorigennem SKAM skaber en fornemmelse af nærvær, nærhed og nu i forhold til sit publikum. På baggrund af klassisk og nyere teori om nærbilledet diskuteres endvidere, hvordan seriens ’nærbillede-æstetik’ ikke bare etablerer opslugthed men også distance.

15-15.30: Helle Kannik Haastrup, Københavns Universitet: 
SKAM som kompleks tv-serie: Melodrama og operationel æstetik
SKAM er et godt eksempel på en kompleks tv-serie som bruger føljeton-formatet til at skildre karakterer i dybden og samtidig anvender det, som Jason Mittell kalder en operationel æstetik. Oplægget diskuterer, hvordan seriens narrative struktur er et eksempel på den melodramatiske genre, samtidig med at den operationelle æstetik skaber et refleksivt niveau gennem karakterernes og den visuelle stils referencer til populærkulturen.

15.30-16: Christa Lykke Christensen, Københavns Universitet: 
SKAM – en tv-serie om anerkendelse.
Med inddragelse af Erving Goffmans mikro-sociologiske studier af ansigtstabets og pinlighedens sociale dynamik og med inspiration fra Axel Honneths teori om anerkendelse diskuteres tv-seriens titel: Skam.