A Study of the Circulation of Ceramics in Cyprus from the 3rd Century BC to the 3rd Century AD

John Lund forsvarer sin doktordisputats.

Officielle opponenter

  • Professor Demetrios Michaelides (University of Cyprus)
  • Lektor Jane Fejfer (Københavns Universitet)

Forsvaret er offentligt og foregår på engelsk.

Afhandlingen kan erhverves hos Aarhus University Press for DKK 399,95.

Bedømmelsesudvalgets indstilling kan rekvireres på papir for 1 kr. pr. side ved henvendelse til fakultetets publikationsenhed, Publi©Kom, KUA2, Karen Blixens Vej 4, lokale 11A.0.02.

En elektronisk udgave kan rekvireres gratis ved henvendelse til publikom@hum.ku.dk

Opponenter ex auditorio kan melde sig til den, der leder forsvaret.