Død og begravet - i vikingetiden

© Leszek Gardeła og Mirosław Kuźma

Saxo-seed-money netværket ’Vikingtid i Danmark’ og Museum Sydøstdanmark afholder seminar med en række spændende oplæg, som gennem nye indfaldsvinkler genfortolker vores forståelse af begravelsesskikke og gravformer i vikingetidens Danmark.

Fornyet interesse for gravformer og gravskik

Vikingetidens gravformer og gravskik i Danmark har været genstand for en fornyet interesse i de seneste 10-15 år, og mangfoldigheden af indfaldsvinkler – og modet til at fortolke data på nye måder – danner baggrund for dette seminar.

Oversete elementer i fokus

Gamle undersøgelser og problemstillinger er taget op til revision, og nye udgravninger har bragt oversete elementer i fokus. Blandt andet har ritualer, forestillingsverden, regionalitet og overgangstiden mellem hedenskab og kristendom været emner for bøger, artikler og universitetsspecialer.

Faglige indlæg og rapport

Seminaret vil byde på 15 indlæg, som dækker bredt indenfor emnet. Indlæggene vil blive samlet i en seminarrapport, der sammen med yderligere fire artikler vil blive uddelt til alle tilmeldte på dagen for seminaret.

Pris og tilmelding

Det koster 200 kroner at deltage. Prisen inkluderer seminarrapport og morgenkaffe.
Tilmelding foregår via Conference Manager. Frist for tilmelding er den 1. februar 2016.

Tilmeld dig seminaret her

Program

 • 10.00  Velkomst ved Henriette Lyngstrøm/Jens Ulriksen
 • 10.10  Mogens Bo Henriksen: Brændt, men ikke altid begravet? Vikingetidens ligbrændingssteder og brandgrave.
 • 10.25  Anja Borch Nielsen: Sten består, mens guld forgår - status markeret i sten.
 • 10.40  Nikolaj Wiuff Kristensen: Klar til Ragnarok? Om orienteringen af hedenske grave.
 • 10.55  Pause
 • 11.15  Ernst Stidsing: Enghøjgraven. Fra insulært skrinbeslag til spænde.
 • 11.30  Martin Mikkelsen: Gensyn med Brandstrup - og Mammen. Gravenes placering i forhold til den samtidige bosættelse i sidste halvdel af 900-tallet.
 • 11.45  Ole Kastholm: Afvigende normaler i vikingetidens gravskik? Dobbeltgraven fra Gerdrup 35 år efter.
 • 12.00  Bjarne H. Nielsen: Undskyld til rytteren i Næsby.
 • 12.15  Merethe Schifter Bagge: Ryttergraven i Fregerslev – et uopklaret mysterium.
 • 12.30  Frokost
 • 13.30  Charlotta Lindblom: Vognfadinge i grave – kun for kvinder? Kammergraven fra Oens – mand eller våbenfør kvinde?
 • 13.45  Katrine Ipsen Kjær: Guldtråd og klinknagler på afveje. Sandagergård II – en overset sjællandsk vikingetidsgravplads.
 • 14.00  Sarah Quistgaard: Flotte fyre fra Friesland: Netværksindikatorer i personligt udstyr i de hedenske grave fra Ribe.
 • 14.15  Kirsten Nellemann Nielsen: Enekammer eller dobbeltværelse? Et dødehus med tre kammergrave fra Hårup i Midtjylland.
 • 14.30  Pause
 • 14.45  Morten Søvsø: Ribes ældste gravpladser, ca. 750-1050.
 • 15.00  Bente Grundvad: Begravelsesbåde i en religiøs overgangstid.
 • 15.15  Julie Nielsen: Bybo og bonde – befolkningsmæssige forskelle og ligheder omkring år 1000.
 • 15.30  Lilith Andersen: Set på afstand – vikingetidig gravskik i et middelalderligt perspektiv.
 • 15:45  Afrunding og tak for i dag ved Henriette Lyngstrøm/Jens Ulriksen.