Tysk-danske krige

Tværfaglig og komparativ konference om de kulturelle virkninger af ”de dansk-tyske krige” – dvs. både de præ-nationale slesvigske krige og den tyske og danske involvering i Første og Anden Verdenskrig.

I fokus står de kulturelle virkninger og repræsentationer af de historiske, politiske og militære konflikter.

Historiske konflikter og nationale identiteter

Forholdet mellem Danmark og Tyskland har i nyere tid især været præget af to historiske cæsurer: 1864 og 1945. Begge årstal signalerer krig, opbrud og nye begyndelser, men af forskellig art og politisk rækkevidde. Danmarks nederlag til Preussen i den anden slesvigske krig i 1864 resulterede i Preussens anneksion af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg samt en del af Sønderjylland. Nederlaget markerede enden på det multikulturelle danske dynasti og begyndelsen på den moderne og kulturelt homogene nationalstat. I et større, tysk og europæisk perspektiv markerede krigen i 1864 Bismarcks første skridt på vej mod foreningen af Det tyske kejserrige. 1945 repræsenterer et europæisk “nulpunkt”, hvorfra det tysk-danske forhold gradvis blev normaliseret og nydefineret i takt med den europæiske integration og globaliseringen.

Med denne konference ønsker vi at invitere til en tværfaglig og komparativ undersøgelse af de kulturelle virkninger af ”de dansk-tyske krige” – dvs. både de præ-nationale slesvigske krige og den tyske og danske involvering i Første og Anden Verdenskrig. I fokus står de kulturelle virkninger og repræsentationer af de historiske, politiske og militære konflikter: Hvordan blev krigserfaringerne reflekteret i forskellige kulturelle diskurser (finkulturelle såvel som populærkulturelle), og hvordan har de dansk-tyske krige bidraget til forestillinger om hhv. tysk og en dansk identitet i perioden?

Se programmet her

Arrangør: Det tysk-danske kulturvidenskabelige netværk/Deutsch-dänisches kulturwissenschaftliches Netzwerk* og Forskergruppen SCAM (Scandinavian Studies in Cultural and Aesthetic Modernity) under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

*Om Det tysk-danske kulturvidenskabelige netværk/ Deutsch-dänisches kulturwissenschaftliches Netzwerk: Etableret 2007 som et forum for tværfagligt samarbejde mellem danske og tyske forskere inden for skandinavistik og moderne sprog- og kulturstudier (kulturhistorie, litteraturvidenskab, film- og medievidenskab) ved universiteterne i Köln, München, København og Aarhus. Siden 2007 har netværket afholdt fire symposier, hvis resultater er publiceret i bogform.