Den første kvindelige lektor på Frue Plads var en svensker

Festsymposium i anledning af 100 året for, at Valfrid Palmgren Munch-Petersen begyndte sit virke på Københavns Universitet.

I 2015 var det 140 år siden, at kvinder fik lov til at studere, og 130 år siden Danmark fik sin første kvindelige læge. I april 2016 er det 100 år siden, at den første kvinde begyndte som underviser på Københavns Universitet. Det var Valfrid Palmgren Munch-Petersen (1877-1967). Den 4. april 1916 holdt hun sin første forelæsning for 13 studerende på Nordisk Filologi. I 1920 blev hun fastansat i et personligt lektorat vedtaget af Folketinget. Det var året før, at kvinder fik adgang til tjenestestillinger og erhverv.

I april 2016 er det også 50 år siden, at Eli Fischer-Jørgensen (1910-2010) tiltrådte et professorat i fonetik. Hun blev dermed Københavns Universitets første professor inden for sprog- og litteraturfagene. I 1968 blev hun som den første danske kvinde indvalgt i Videnskabernes Selskab og den første kvinde, som kom i forskningsrådet. Hun opbyggede Institut for Fonetik, som nu er blevet en del af lingvistik, som indgår i Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

En af de første afhandlinger i kvindeforskning udgik fra Nordisk Filologi. Det var Pil Dahlerups Det moderne gennembruds kvinder, som udkom 1983.

Disse begivenheder er omdrejningspunkt i symposiet, som afholdes af Center for Kønsforskning og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidensakab. Centret blev indlejret i Institut for Nordisk Filologi i 1993.

Program 

13.03 - 13.10  Velkomst ved Institutleder John E. Andersen

13.10 - 13.30  Kvinders indtog på universitetet
                      (Bente Rosenbeck)

13.30 - 13.50  Universitetets køn
                      (Pelle Oliver Larsen)

14.00 - 14.20  Birgitte Thott (1610-1662). Nordens lærdeste kvinde
                      (Marianne Alenius)

14.20 - 14.40  Lis Jacobsen. Den første kvinde, som forelæste ved Københavns
                      Universitet  i 1910
                      (Inge Lise Pedersen)

14.40 - 15.00  Kaffepause

15.00 - 15.20  Eli Fischer-Jørgensen. Omkring opbygning af faget fonetik og
                      grundlæggelsen af Institut for fonetik
                      (Gunver Skytte)

15.20 - 15.40  Om "Det moderne gennembruds kvinder" fra 1983
                      (Pil Dahlerup)

15.40 - 15.50  Hvad ved vi om den ubevidste bias?
                      (Anne Løkke)

15.50 - 16.00  Favorisering af mænd?
                      (Jens Hjorth)

16.00 - 16.10  Afslutning ved Bente Rosenbeck

Derefter er der reception på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KUA1, bygning 22, 2. sal.

Tilmelding ikke nødvendigt, men tilrådeligt af hensyn til bestilling af kaffe.

Læs præsentation af oplægsholderne