Russisk – Københavns Universitet

Aktuelle studieordninger for Russisk

NB. Læs her først

Reglerne for studieaktivitet og tilmelding til prøver samt for eksamen og censur beskrives i disse tillæg til alle studieordninger på Det Humanistiske Fakultet. Tillæggene erstatter reglerne på de pågældende områder beskrevet i nedenstående studieordninger.


Bacheloruddannelser

Kandidatuddannelse

Tilvalg

BA-niveau

KA-sidefag

Pensumbestemmelser

Dispensationer mv.

Fra og med studienævnets vedtagelse på nævnets møde den 15. april 2010 gives der tilladelse til, at BA-projekter ud over på dansk også kan skrives på engelsk. For alle andre skriftlige opgaver gælder det stadig, at dispensation for opgavesprog skal søges hver gang.

Generelle dispensationer

Se de generelle regler for dispensation på ToRS. Her finder du bl.a. regler vedr. specialer og BA-projekter på engelsk og andre sprog.