Master- og diplomuddannelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Uddannelser > Master- og diplomuddan...

Masteruddannelser og diplomuddannelser

Masteruddannelser

En masteruddannelse er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse på kandidatniveau. Uddannelserne er forankret i aktive forskningsmiljøer, og undervisningen er tilrettelagt af forskere. Masteruddannelser er også kendetegnet ved et aktivt samspil mellem den nyeste teori/viden og deltagernes erfaringer og kompetencer. Masteruddannelserne tilbyder specialisering, fordybelse og refleksion inden for et bestemt fagligt område.

Læs mere om masteruddannelser på Københavns Universitet.

 • Cross-Media Communication

  Få nye vinkler på effektiv kommunikation i den aktuelle medievirkelighed og værktøjer til løsning af dagens kommunikative udfordringer.

 • Dansk som andetsprog

  Bliv klogere på dansk som andetsprog i undervisning og andre sammenhænge, hvor borgere med dansk som andetsprog møder det danske samfund.
 • Fremmedsprogspædagogik

  Sæt fokus på, hvordan man lærer et sprog, og hvordan du underviser i det - både i teori og praksis.
   
 • Informationsvidenskab og kulturformidling

  Forskningsbaseret videreuddannelse inden for biblioteksudvikling, dokumentation, informations- og kulturformidling.

Diplomuddannelser

Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over to til tre år, og der opkræves deltagerbetaling. Nogle diplomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år.

 • Informationssøgning

  Uddannelsen giver forudsætninger for at koble teorier og metoder inden for informationssøgning og vidensorganiserende systemer med din daglige praksis på jobbet.
Kontakt: Studievejledningen på institutterne