Det Humanistiske Fakultet i tal – Københavns Universitet

Forside > Om fakultetet > Statistik

Statistik for Det Humanistiske Fakultet

 

 Organisation

2018
 Institutter 7
 Studienævn 7
 Grundforskningscentre 3
 Bacheloruddannelser 37
 Kandidatuddannelser 48
 Masteruddannelser 4
 Diplomuddannelse 1
 

 Nøgletal

 Klik på overskrifterne for at se kilder
 og definitioner i de enkelte kategorier.

 2013

 2014

2015

 Personale  
 Videnskabeligt personale 640 682 685
 Deltidsundervisere 114 127 114
 Teknisk-administrativt ansatte 436 462 456
     
 Ph.d.-studerende 192 174 183
 
 Studerende    
 Optagne bachelor-studerende 2.429 2.302 2.230
 Fuldtidsstuderende 11.784 11.627 10.908
 Deltidsstuderende 522 444 452
 Udvekslingsstuderende, indrejsende
497 548 651
     
 Økonomi, udgifter (mio. kr.)    
 Uddannelse 280 302 308
 Forskning 316 337 338
 Formidling 29 33 28
 Myndighedsbetjening 19 2 2
 Ledelse og administration 54 54 50
 Bygninger 108 118 135
 I alt 789 846 861
 - heraf eksternt finansieret
     
 Bygningsmasse (m2) m. IVA fra 2014
50.762 60.822 66.817

 IVA (Det Informationsvidenskabelige Akademi) indgår fra 2013 i tallene - bortset fra bygningsmassen. IVA blev pr. 1. april 2013 et institut ved fakultetet. Bibliotekaruddan- nelsen er talt med under KA-uddannelser. 

Definitioner

Uddannelser: opgørelserne over fakultetets uddannelser dækker over antallet af uddannelser, man kan blive optaget på, samt antallet af specialiseringer, der giver særskilte titler som bachelor, kandidat eller master. Læs om de enkelte uddannelser via portalen www.hum.ku.dk/uddannelser

Personale opgøres i hele årsværk pr. 31/12 (kilde: www.oko.ku.dk/tal_og_statistik)

Ph.d.-studerende: indskrevne ph.d.-studerende, alle finansieringsformer. (kilde: Økonomicentret, HUM). 2014-tallet stammer fra Statistikberedskab, KU, 2014.

Studiestatistik: studenterbestanden opgøres i personer pr. 1/10 (kilde: Optag og vejledning, KU)

Økonomi: regnskabstal pr. 31/12 (kilde: KU's økonominøgletal). Disse offentliggøres først i midten af året. Derfor er nogle af 2015-felterne tomme.