Tilvalg i Nærorientalsk Arkæologi – Københavns Universitet

Tilvalg i nærorientalsk arkæologi og arkæologiske videnskaber

Tilvalg på bachelorniveau

Praktisk arkæologi, 30 ECTS

Læs mere i studieordningen (pdf).

Nærorientalske oldtidskulturer, 45 ECTS

Studiemønstret sammensættes af tre af nedenstående moduler. Mindst et af de to introduktionskurser skal vælges.

Læs mere i studieordningen (pdf).

Islamisk arkæologi og kunst, 30 ECTS - udbydes ikke i 2017/2018

Studiemønstret sammensættes af to af nedenstående moduler á 15 ECTS.

  • Nærorientalsk arkæologi fra Alexander d. Store til Muhammed, 15 ECTS
  • Fremkaldelse af islamisk arkæologi, 15 ECTS
  • Den islamiske by, 15 ECTS
  • Moskeen: Arkitektur, kunst og arkæologi, 15 ECTS
  • Islamisk kunst, 15 ECTS
  • Korsfarere og muslimer, 15 ECTS

Læs mere i studieordningen (pdf)

Intensive regionale, kronologiske eller tematiske studier, 30 ECTS

Læs mere i studieordningen (pdf)

Arkæologiske videnskaber, 45 ECTS

  • Zooarkæologi: teknik, teori og metoder, 15 ECTS (udbydes ikke i 2017/2018)
  • Arkæobotanik, 15 ECTS
  • Videnskabelig emneområde, 15 ECTS (udbydes ikke i 2017/2018)

Læs mere i studieordningen (pdf).

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på nærorientalsk arkæologi eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på nærorientalsk arkæologi eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. 

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på nærorientalsk arkæologi og arkæologiske videnskaber, kan du kontakte studievejledningen på instituttet