Tilvalg (BA og kandidat) i Dansk – Københavns Universitet

Tilvalg i dansk og nordiske studier

Tilvalg på bachelorniveau

Gymnasierettet BA-sidefag i dansk, 45 ECTS

Det gymnasierettede BA-sidefag giver adgang til det gymnasierettede KA-sidefag på kandidatuddannelsen. Med det samlede sidefag opnås kompetence til at undervise i dansk på de gymnasiale uddannelser.

Se mere i studieordningen

Dansk som andet- og fremmedsprog, 45 ECTS

Tilvalget uddanner til undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog ved udenlandske universiteter, på sprogcentre, voksenuddannelsescentre og ved universitetsundervisning her i landet. Uddannelsen sætter den studerende i stand til at medvirke ved faglig formidling inden for vidensområdet, først og fremmest i uddannelse og efteruddannelse af lærere, men også i fremstilling af læremidler og opslagsværker i tekstlig og elektronisk form.

Se mere i studieordningen

Nordiske Sprog I (Middelaldersprog), 45 ECTS

Modul I og II er obligatoriske, mens der er frit valg mellem modul III og IV.

Se mere i studieordningen

Nordiske Sprog II (Færøsk og islandsk), 45 ECTS

De fleste fagelementer udbydes én gang årligt – hold øje med kursuskataloget for at se, om fagelementet udbydes forår eller efterår.

Se mere i studieordningen

Danish as a Foreign Language

Sprogundervisning for udenlandske studerende. Dansk som fremmedsprog udbydes som et treugers kursus i januar og august samt to undervisningsgange sideløbende med semesterundervisningen. Man kan maksimalt bestå 15 ECTS pr. semester.

Tilvalget henvender sig til internationale gæstestuderede og Full Degreestuderende.

Se mere i studieordningen eller på fagets engelske side.

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på dansk eller nordiske studier eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Kandidatemner som bachelortilvalg

Det er også muligt at sammensætte et bachelortilvalg af udvalgte kandidatemner. Dette tilvalgsstudium er normeret til 45 ECTS og består af fem moduler, som frit kan kombineres.

Tilvalg på kandidatniveau

Gymnasierettet KA-sidefag i dansk, 45 ECTS

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af

Se mere i studieordningen

Skandinaviske manuskriptstudier, 22,5 ECTS

Engelsksproget sommerskole.

For at få adgang til sommerskolen i skandinaviske manuskriptstudier, skal du have en uddannelsesmæssig baggrund inden for norrøne sprog og litteratur, fx et kursus på bachelorniveau i de nordiske sprog i middelalderen.

  • Reading and Working with Manuscripts, 7,5 ECTS
  • The Theory and Practice of Scholarly Editing, 7,5 ECTS
  • Preparing an Edition, 7,5

Se mere i studieordningen

Dansk som andet og fremmedsprog, 30 ECTS

Kandidattilvalget i dansk som andet- og fremmedsprog består af to moduler svarende til samlet 30 ECTS. Der kan frit vælges to ud af de fire moduler, der udbydes på kandidattilvalget. 

Se mere i studieordningen

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på dansk eller nordiske studier eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på dansk og nordiske studier kan du kontakte studievejledningen på instituttet.